Članstvo

Članstvo u Hrvatskom geotehničkom društvu je dobrovoljno. Članom HGD-a može postati svaka fizička osoba (redoviti član) i pravna osoba (kolektivni član). Redoviti član HGD-a može postati svaki punoljetan državljanin Republike Hrvatske i strani državljanin koji prihvaća Statut HGD-a. Svatko tko je bio ili jest aktivan na području geotehnike i drugih srodnih struka, a prihvaća Statut HGD i voljan je sudjelovati u njenom radu, može postati članom HGD. Postupak za primanje novih članova utvrđuje Upravni odbor.

HGD poziva sve nečlanove koji se bave geotehnikom i drugim srodnim strukama da se prijave za članstvo u Udruzi – ispunjavanjem i slanjem pristupnice i u elektronskom obliku (kao .doc datoteku, da se podaci mogu jednostavno dodati podacima o dosadašnjim članovima) i na papiru.

Nastojeći ispuniti zahtjeve novog Zakona o udrugama (link) kao i zahtjeve međunarodnih društava (ISSMGE i ISRM) te dodajući neka polja koja smatramo korisnim, formiran je formular u kojem ćemo voditi popis članova HGD. Lijepo molimo članove HGD da popune tablicu isključivo kao xls file bez promjene redoslijeda kolona (pri tome je potreban matični broj – Popis članova i matični brojevi), te je dostave na e-adresu tajnika HGD (mihaljevic.hgd@gmail.com)  ili urednika web stranica HGD (webHGD@gmail.com).

Ako su se podaci koje imamo u HGD promijenili, molimo da ispunite i pošaljete obrazac >>>

Ako želite izaći iz HGD, molimo da ispunite i pošaljete obrazac >>>

Članovi HGD u prosincu 2016. godine >>>

Kolektivni član HGD od 2015. je tvrtka Kotonteks d.o.o., Josipa Pupačića 3, 42000 Varaždin

Etički kodeks

Leave a Reply