Kolos, nagrada Hrvatske komore inženjera građevinarstva, našem članu i tajniku HGD, Ivanu Mihaljeviću

HKIG javlja da je u oblasti geotehnike, nagradu Kolos dobio Ivan Mihaljević za projekt Izgradnje auto ceste Priština-Hani i Elezit.

This entry was posted in prenosimo. Bookmark the permalink.