13. Nonveiller Lecture održao je profesor Mladen Vučetić

21. svibnja 2014. u 15 sati
na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, soba 121,
profesor Mladen Vučetić,  UCLA
održao je 13. Nonveiller Lecture pod naslovom

UTJECAJ BRZINE SMICANJA NA DINAMIČKO I CIKLIČKO PONAŠANJE TLA I NA PARAMETRE ZA ODZIV LOKALNOG TLA PRI POTRESU

NONVEILLER LECTURE >>>> 

Najava predavanja >>>RESUME >>> i kratki CV  >>>

IMG_2540

Professor Mladen Vučetić

Henry Samueli School of Engineering and Applied Science
Civil and Environmental Engineering Department
University of California, Los Angeles – UCLA
Los Angeles, CA  90095-1593
e-mail: vucetic@ucla.edu

Mladen Vucetic l

Mladen Vučetić je profesor na građevinskom odjelu Sveučilišta Kalifornije u Los Angelesu – UCLA gdje već 26 godina predaje predmete i vodi istraživanja  iz područja geomehanike.  Profesor Vučetić je diplomirao 1976. i magistrirao 1981. na Građevinskom fakultetu u Zagrebu, a 1986. je doktorirao na američkom sveučilištu Rensselaer Polytechnic Institute,

Istraživanja profesora Vučetića obuhvaćaju: (a) raspodjelu naprezanja i relativnih deformacija, rubne uvjete i greške mjerenja u uređaju za jednostavno smicanje tipa NGI, (b) ponašanje pijesaka, prahova i glina pod dinamičkim, ujednačenim cikličkim i neujednačenim cikličkim silama i deformacijama, (c) ponašanje tla pri vrlo malim relativnim deformacijama, (d) likvefakciju i njezinu analizu uz pomoć nelinearnih modela odziva tla pri potresu i historijskih slučajeva likvefakcije, (e) ponašanje čavlanih tala u iskopima za vrijeme potresa i ponašanje modela čavlanih tla u dinamičkoj centrifugi, (f ) geotehničke baze podataka o osobinama terena i njihova upotreba u seizmičkoj mikrozonaciji uz pomoć GISa.u državi New York. Prije  dolaska na UCLA u 1987. radio je u Zagrebu na Građevinskom institutu (današnji Institut IGH), proveo ukupno godinu dana u Norveškom geotehničkom institu u Oslu (NGI) i godinu i pol dana kao profesor na američkom sveučilištu Clarkson University.

Professor Vučetić je autor ili koautor četiri pozvana pregledna članka (state-of-the-art papers), 32 članka u renomiranim časopisima, 40 članaka u izvještajima konferencija i 42 istraživačka izvještaja.