14. Nonveiller Lecture: profesor Paul W. Mayne 5.10.2016.

Professor Paul W. Mayne >>>
5.10.2016. održao je predavanje
“GeoCharacterization by Seismic Piezocone in 2016 and Beyond”
Bilješke za predavanje mogu se vidjeti na sljedećem linku >>>

Professor Paul W. Mayne >>> ( Georgia Institute of Technology, School of Civil and Environmental Engineering) svjetski je poznati stručnjak, koji se pretežno bavi geotehničkim terenskim istraživanjima i njihovom interpretacijom, temeljenjem te određivanjem svojstava tla i stijena. Posebno se bavi uporabom, provedbom i interpretacijom rezultata ispitivanja statičkom sondom (CPT), ispitivanjima statičkom sondom s mjerenjem tlaka porne vode i brzine posmičnih valova (seizmički CPTU) te ispitivanja plosnatim dilatometrom, analizom plitkih i dubokih temelja te metodama poboljšanja tla. Također je na međunarodnoj razini poznat po svom doprinosu obrazovanju u geotehnici.