Nonveiller Lectures

U čast našeg velikog učitelja, pozvana predavanja koja se organiziraju u pravilu  jednom godišnje, nose ime profesora Ervina Nonveillera.

Neke zanimljive projekte prikazuje poster o profesoru Nonveilleru  (veličina A0, 6MB; veličina A4, 1MBpripremljen za konferenciju Eurock 2009:


1. Prvo predavanje Nonveiller Lecture održao je profesor Heinz Brandl s Tehničkog sveučilišta u Beču (Technische Universität Wien7. prosinca 2000. godine s naslovom Duboko i plitko zbijanje tla i drugih zrnatih materijala. Prilikom održavanja prvog predavanja održana je i izložba o životu i radu prof. Ervina Nonveillera, koju je postavio prof. Franjo Verić.192f301[1]2. Drugo predavanje Nonveiller Lecture održao je profesor Franjo Verić (Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu)  s naslovom Neka iskustva u projektiranju nasutih brana i Posebni problemi temeljenja 4. prosinca 2001. na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.


3. Treće predavanje Nonveiller Lecture održao je profesor William Van Impe, sa Sveučilišta u Ghentu (Universiteit Gent), predsjednik Međunarodnoga društva za mehaniku tla i geotehničko inženjerstvo (ISSMGE): Trends and expected developments in deep foundation engineering (Trendovi i očekivani razvoj dubokog temeljenja), 3. listopada 2002., tijekom 3. Savjetovanja HUMTGI, u Hvaru, hotel “Amfora”.


4. Četvrto predavanje Nonveiller Lecture održao je Mr. Alan Powderham, Mott MacDonald, Velika Britanija: The observational method – learning from projects (Metoda opažanja – učenje kroz gradnju), 13. studenog 2003. na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Ovo je svečano predavanje održano u sklopu proslave 125. godišnjice Hrvatskog inženjerskog saveza, HIS-a.


5. Peto predavanje Nonveiller Lecture održao je profesor Francois Schlosser iz Ecole Nationale des Ponts et Chaussees – CERMES, Francuska, 17. prosinca 2004. na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, pod nazivom The foundations of the Millau viaduct in France (Temeljenje vijadukta Millau u Francuskoj).


6. Šesto predavanje Nonveiller Lecture održao je profesor Antun Szavits-Nossan na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, 27. siječnja 2006., pod nazivom Geotehnika i novi studiji građevinarstva.


7. Sedmo predavanje Nonveiller Lecture održao je profesor Pedro Seco e Pinto, predsjednik Međunarodnog društva za mehaniku tla i geotehničko inženjerstvo, s predavanjem pod naslovom New trends in tunneling engineering (Novi trendovi u tunelogradnji), 5. listopada 2006. u sklopu 4. Savjetovanja HGD-a,  u Opatiji. Njegov je članak objavljen u knjizi priopćenja 4. Savjetovanja HGD-a.


8. Osmo predavanje Nonveiller Lecture održao je profesor Roger Frank, potpredsjednik Međunarodnog društva za mehaniku tla i geotehničko inženjerstvo za Europu, 7. ožujka 2008. godine na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, pod nazivom French practice and theory for pile design (Francuska praksa i teorija za projektiranje pilota). Njegova je prezentacija dostupna na CD-u.


9. Deveto predavanje Nonveiller Lecture u ciklusu održao je profesor Ivan Vrkljan, tajnik HGD, zaposlen u Institutu IGH i redoviti profesor na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, s naslovom Inženjerska mehanika stijena u Hrvatskoj, 9. studenog 2010. godine, u prostorima Instituta IGH u Ulici Janka Rakuše 1 u Zagrebu.


10. Deseto predavanje Nonveiller Lecture održao je dr. Nick Barton, Nick Barton & Associates, pod nazivom Pre-grouting for water control and for rock mass property improvement, 03.06.2011. na Rudarsko-geološkom-naftnom fakultetu, Pierottijeva 6 u Zagrebu.


11. Jedanaesto predavanje Nonveiller Lecture održao je dr. Dobroslav Znidarčić, Professor, Department of Civil, Environmental and Architectural Engineering, University of Colorado, Boulder, pod nazivom Prvo stoljeće mehanike tla: od teorije konsolidacije do mehanike nezasićenih tala, 11.06.2012. na Rudarsko-geološkom-naftnom fakultetu, Pierottijeva 6 u Zagrebu.


12. Dvanaesto predavanje Nonveiller Lecture održao je Professor Kenji Ishihara, Professor of Research and Development Initiative, Chuo University, pod nazivom Characteristics of Waterfront Landslides 14.06.2013. u sklopu Dana ovlaštenih inženjera građevinarstva, u Opatiji, u kongresnoj dvorani hotela Ambasador. Bilješke za predavanje mogu se vidjeti na našim stranicama.


Mladen Vucetic l13. Trinaesto predavanje Nonveiller Lecture održao je Professor Mladen VučetićProfesor na Department of Civil and Environmental Engineering, University of California, Los Angeles, pod nazivom Utjecaj brzine smicanja na dinamičko i cikličko ponašanje tla i na parametre za odziv lokalnog tla pri potresu, 21. svibnja 2014., na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Kačićeva 26. Bilješke za predavanje mogu se vidjeti na našim stranicama.


 14. Četrnaesto predavanje Nonveiller Lecture održao je Professor Paul W. Mayne, Georgia Institute of Technology, School of Civil and Environmental Engineering, pod naslovom GeoCharacterization by Seismic Piezocone in 2016 and Beyond 5.10.2016., na Rudarsko geološko naftnom faultetu Sveučilišta u Zagrebu. Bilješke za predavanje mogu se vidjeti na našim stranicama.


15. Petnaesto predavanje Nonveiller Lecture održava Profesor Atilla Ansal, predsjednik European Association of Earthquake Engineering, 25.10. 2017., pod naslovom Seismic Microzonation and Earthquake ScenariosViše o predavanju, kao i snimka predavanja može se vidjeti ovdje >>>>

.


16. Šesnaesto predavanje Nonveiller Lecture održao je profesor Kerry Rowe 15.05.2018. pod naslovom Past advances and future directions in geoenvironmental engineering: a personal perspective. Više o predavanju može se vidjeti ovdje >>>

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

One Response to Nonveiller Lectures

  1. Vlasta Szavits-Nossan says:

    Za 9 Nonveiller Lecture, uz prof. Ivana Vrkljana treba pisati … Sveučilišta u Rijeci i još je mala greška u predzadnjem retku … u prostorima …

    SZ: Hvala. Popravljeno.

Leave a Reply