Predsjednik i tajnik HGD-a

Predsjednik HGD-a je izv.prof.dr.sc. Leo Matešić, dipl.ing.građ., Sveučilište u Rijeci, Građevinski fakultet, i Geokon-Zagreb d.d. (leo.matesic@geokon.hr).

Tajnik HGD-a je izv.prof.dr.sc. Krunoslav Minažek, dipl.ing.građ., Sveučilište u Osijeku, Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek (krumin@gfos.hr).

Leave a Reply