VARAŽDIN 1995

Dr. sc. Davorin Kovačić prikupio je fotografije
i materijale s konferencije, slike se mogu vidjeti ovdje >>>:

naslovnica prikaza D Kovačića