Zadar 2013 ZBORNIK RADOVA

Capture

Naslovnica
Impressum
Sadržaj
Sponzori

POZVANA PREDAVANJA

  • Tanja ROJE-BONACCI: Vajont (1963.-2013.) i uloga E. Nonveillera u rasvjetljavanju događaja, 2-11
  • Zvonimir SEVER: Brana Peruća – Razaranje i sanacija, 12-28

ČLANCI

  • Zlatko BRŠČIĆ, Leo MATEŠIĆ i Ivan MIHALJEVIĆ: Smjernice za izradu pravilnika o tehničkom praćenju velikih brana, 30-35
  • Leo MATEŠIĆ i Ivan MIHALJEVIĆ: Tehničko praćenje građevina za vrijeme uporabe prema Eurokodu 7, 36-41
  • David KNEIFL, Mladen MIKEC: Stabilizacija tla pomoću troosnih geomreža, 42-47
  • Christian PSIORZ, Mario MARIC, Jörg KLOMPMAKER: Geogrid reinforced railway embankments on soft soils Experiences from field measurements, 48-52
  • Christian PSIORZ, Mario MARIC, Jörg KLOMPMAKER: Design principles for geogrid reinforced steep slopes under consideration of monitoring results, 53-58
  • Luka SORIC, Predrag KVASNIČKA, Marinko MAROHNIĆ, Karolina GRADIŠKI: Zid od armiranog tla Sv. Trojica – povratna analiza za stanje neposredno nakon izgradnje, 59-64
  • Ida ALEKSIĆ, Igor SOKOLIĆ, Pero ŠIŠA: Sanacija pokosa na željezničkoj pruzi zbog odrona kamenja,   65-72
  • Mirko GROŠIĆ, Željko ARBANAS: Određivanje parametara puzanja fliša temeljem višegodišnjeg praćenja ojačane padine, 73-81
  • Željko MIKLIN, Tomislav NOVOSEL, Željko SOKOLIĆ, Petra KOSORIĆ, Ivana DOBRILOVIĆ: Strukturna bušotina T-300 i njezin značaj u modeliranju Podsljemenske zone,  82-88
  • Predrag MIŠČEVIĆ, Goran VLASTELICA, Daša SALVEZANI: Održavanje pokosa kosina iskopanih u mekoj stijeni, 89-94
  • Igor SOKOLIĆ, Ivan GALIĆ, Neven KRALJ: Mjerenje slijeganja tla horizontalnim inklinometrom i vertikalnim deformetrima, 95-102
  • Luka ZUBČIĆ, Igor SORIĆ: Miniranje podvodnog grebena ispred nove zadarske luke, 103-107
  • Krunoslav MINAŽEK: Geotehnička mjerenja kod sanacije temeljenja Gimnazije u Vukovaru, 108-115
  • Kristijan LjUTIĆ, Sergije BABIĆ, Petra BUTORAC: Evidencija postojećeg stanja potpornih zidova županijskih cesta Primorsko-goranske županije u GIS-u, 116-123
  • Ivan BRADVICA: Visoki potporni zid i njegova alternativa, 124-125
  • Goran DAŠIĆ, D. ŠAFAR, Goran GRGET, Katarina RAVNJAK: Brana Šumetlica: istražni radovi, projekt i tehničko promatranje, 126-136
  • Krešo IVANDIĆ, Željko LEBO: Tehničko praćenje i održavanje sidrene armiranobetonske dijafragme „Moj Dvor“ u Zagrebu, 137-144
  • Marina BOŠKOVIĆ, Ana ŠIMUNOVIĆ, Biljana KOVAČEVIĆ ZELIĆ, Dubravko DOMITROVIĆ: Izrada prototipa nagibnog stola i provedba probnih ispitivanja na uzorcima geosintetika, 145-151
  • Željko LEBO, Franjo VERIĆ: Sanacija klizišta „Dunjevac“ u Zagrebu, 152-159
  • Ivan MATKOVIĆ, Marko BIŠĆAN, Krunoslav MAVAR: Sanacija crkve u Okiću – primjer očuvanja graditeljskog naslijeđa, 160-165
  • Tanja ROJE-BONACCI: Brana Usoi, najviša prirodna brana na Zemlji, 166-172
  • Miro JUKIĆ, Željko SOKOLIĆ: Tehničko promatranje sustava za prihvat i odvodnju voda kao jedan od osnovnih elemenata u strategiji zaštite od klizišta, 173-179
  • Bruno ŠKACAN, Davorin ŠINDLER, Dragan BUDIMIR, Milivoj KOS: Injekcijska zavjesa brane akumulacije Ponikve, 180-185
  • Čedomir BENAC, Igor RUŽIĆ , Martina VIVODA, Sanja DUGONJIĆ JOVANČEVIĆ, Petra ĐOMLIJA: Podložnost obalnih padina marinskoj eroziji i klizanju (jugozapadna obala otoka Krka), 186-192
  • Alberto PASQUETTO, Gianluca VINCO: Analytical Modelling of the Soil Improvement by Injections of High-Expansion Pressure Uretek Resin, 193-198
  • Robert GOTIĆ, Mario HOHNJEC, Vlado HUDOLETNJAK, Slaven JAGAČIĆ: Obalni kolektor grada Pule – Tehnologija izvođenja zaštite građevinske jame, 199-207