Omiš 2019 PRIJAVE I VAŽNI DATUMI

Želite li sudjelovati u ovom savjetovanju, molimo da ispunite prijavni obrazac >>>, a prijava će biti potpuna kad dobijemo i potrebne potvrde – o članstvu u ISRM ako niste član HGD, o studentskom statusu, o uplati kotizacije. O tome da je prijava potpuna, poslat ćemo potvrdu na email adresu upisanu u taj obrazac. Čak i one koji su do sada prijavili sažetke molimo da nam, ispunjavajući taj prijavni obrazac, dadu još nešto podataka potrebnih za organizaciju.

Sve zainteresirane za izlaganje svojih proizvoda, usluga ili organizacija, pozivamo da pogledaju naše smjernice >>>>  i jave se na omis2019.hgd@gradst.hr

PRVA OBAVIJEST >>>  POZIV >>>  PRIJAVE I VAŽNI DATUMI >>>   PROGRAM KONFERENCIJE >>>  SPONZORI I IZLAGAČI >>>   ZNANSTVENI ODBOR >>>   ORGANIZACIJSKI ODBOR >>>  KOTIZACIJA>>>   SMJEŠTAJ >>>   PLAKAT>>>   KONTAKT >>>