Opatija 2006 OBJAVLJENI RADOVI

Radovi objavljeni u Zborniku radova 4. savjetovanja HGD
Ojačanja tla i stijene,
koje je održano u Opatiji, od 4. do 7.10.2006.:

Impresum
Nonveiller Lecture
Pedro Seco e Pinto New trends in tunnelling engineering 3
Poboljšanje osobina tla i stijena te armiranje tla
Ž. Arbanas,
M. Grošić &
D. Jurić-Kaćunić
Utjecaj injektiranja i injekcijske smjese na ponašanje ojačane stijenske mase 55
D. Hrešić &
D. Hrešić
Poboljšanje temeljnog tla ispod pomorskih građevina 65
P. Kvasnička,
M. Marohnić,
V. Dorić,
P. Hrženjak &
I. Brunetta
Primjeri primjene armiranog tla na autocesti Split-Ploče 75
Z. Mihalinec,
J. Škevin &
Z. Klasnić
Primjeri primjene gabiona sa zategama na autocestama 85
M. Mulabdić &
K. Minažek
Neka iskustva u poboljšanju svojstava tla 93
D. Štefanac,
B. Stanić &
N. Popović
Zaštita kosina autoceste Zagreb – Macelj 99
Z. Šteger,
K. Jovanović,
I. Leko,
A. Lasić &
D. Čorko
Sanacija i ojačanje temelja 109
D. Štuhec,
E. Levačić,
S. Grgić &
Đ. Šegulja
Stabilizacija tla kationskim tenzidom 119
Tuneli i podzemne građevine
D. Čorko &
D. Lovrenčić
Prikaz primjene mlaznog injektiranja kod sanacije urušenja tunelske kalote 131
D. Kolić,
N. Hörlein &
H. Steiner
Tunel za instalacije ispod glavnog kolodvora u Grazu, Austrija 137
M.S. Kovačević,
I. Arapov,
P. Lušo &
R. Kuželički
Povratne numeričke analize u tunelu Pećine 143
R. Kuželički,
P. Lušo,
D. Lugomer &
D. Ružić
Sanacija uruška u tunelu Sveti Kuzam 153
P. Lušo,
R. Kuželički &
I. Galić
Projektiranje, nadzor i izvedba tunela Bobova 163
D. Milaković &
M.S. Kovačević
Analiza utjecaja iskopa cestovnih tunela na stabilnost pokosa predusjeka 173
Modeliranje i mjerenje ponašanja geotehničkih građevina, laboratorijska i in situ ispitivanja
I. Bradvica Prijedlog definicije osnovnog edometarskog modula stišljivosti tla 185
I. Bradvica &
J. Antunović
Prividna kohezija nekoherentnog tla 189
D. Jurić-Kaćunić,
A. Ivanković &
M.S. Kovačević
Monitoring poboljšanja tla mlaznim injektiranjem u tunelu Sveti Kuzam 193
B. Kavur,
I. Vrkljan &
K. Bolanča
Terenska CPTU i FVT ispitivanja u delti Neretve 205
B. Kavur,
I. Vrkljan,
S. Kesić &
N. Štambuk Cvitanović
Ispitivanje deformabilnosti stijenske mase pločom 215
B. Kavur,
I. Vrkljan &
S. Sesar
Nesigurnost rezultata troosnog CIU ispitivanja 225
M. Mulabdić,
K. Minažek &
M. Cindrić
Analiza pokusa izvlačenja geomreže iz nekoherentnog tla 233
I. Sokolić &
M. Petković
Monitoring digestora za pročišćavanje otpadnih voda u Zagrebu 241
Ž. Sokolić,
D. Goluža &
I. Sokolić
Geotehnička i eko istraživanja tla i odabir tehničkog rješenja temeljenja centra Supernova 251
A. Szavits-Nossan,
M.S. Kovačević &
V. Szavits Nossan
Metoda opažanja i hrvatska iskustva 259
N. Štambuk Cvitanović,
P. Miščević &
I. Vrkljan
Laboratorijska istraživanja ojačanja tla stabilizatorom RBI-81 269
I. Vrkljan,
B. Kavur &
N. Štambuk Cvitanović
Rezultati terenskih ispitivanja posmične čvrstoće kontakta betona i stijene 279
B. Vukadinović,
L. Sorić,
A. Lončar-Vlaić,
M. Petković &
I. Sokolić
Važnost opažanja i interaktivno projektiranje zaštite građevne jame u Pagu 287
Sanacija klizišta, nasipi i brane
M. Čagalj Ojačanje tla i stijena na području Omiša i Stona 297
D. Čorko,
I. Tomac &
B. Čepo
Primjer sanacije nestabilne padine mlaznim injektiranjem 307
B. Jardas,
T. Močibob &
Ž. Arbanas
Sanacija stijenskih pokosa na Lujzinskoj cesti u Rijeci 315
P. Miščević,
D. Števanić &
N. Molk VI
Sanacija klizišta na predjelu „Gospojica-Muškat“ u Bolu na otoku Braču 323
N. Popović,
B. Stanić &
V. Gjetvaj
Primjer praćenja izvođenja zaštite usjeka na AC Krapina – Macelj 333
Ž. Sokolić &
A. Lončar-Vlaić
Armirani nasip od nekoherentnog materijala kao potporna i drenažna konstrukcija u sanacionom rješenju klizišta u Vinobreškoj ulici u Zagrebu 341
D. Krajnović,
M. Čabraja,
S. Željem,
B. Škacan,
R. Hranj
Sanacija klizišta u mjestu Batinjani
Temeljenje u tlu i stijenskoj masi
K. Bolanča &
M. Vrkljan
Geotehnička sidra za osiguranje skele luka mosta preko rijeke Cetine 351
D. Čorko &
D. Lovrenčić
Prikaz osiguranja zaštite iskopa uz temelje zgrade Biskupske bogoslovije u Zagrebu 361
R. Gotić &
V. Hudoletnjak
Poboljšanje temeljnog tla na autocesti Zagreb-Macelj 367
R. Gotić,
M.S. Kovačević & D. Jurić-Kaćunić
Poslovni objekt “Zagreb Tower” – Poboljšanje tla 375
T. Ivšić,
A. Szavits-Nossan &
E. Ocvirk
Suvremeni praktični postupci proračuna pilota 381
D. Krajnović,
B. Škacan &
N. Kralj
Zaštita građevne jame u Zagrebu primjenom sidrenih čeličnih talpi 391
Ž. Lebo &
K. Ivandić
Ojačanje temeljnog tla zamjenom materijala 401
I. Matković,
M. Vrkljan,
I. Brunetta
Temeljenje mostova i vijadukata autoceste Zagreb – Macelj 409
Geotehničke podloge, zaštita okoliša, hazard i rizik, te ostali geotehnički problemi
Č. Benac,
V. Jurak,
M. Oštrić,
Ž. Arbana &,
Lj. Pavletić
Nestabilnost padina i geološki hazard u dolini Rječine 421
N. Kralj Ispitivanje onečišćenosti tla uz skladište i istakalište otrova skupine I, II i III – kemikalija 429
D. Kovačić &
B. Kovačević Zelić
Geotehnika u zaštiti okoliša – deset godina poslije 435
S. Mihalić,
M. Oštrić,
P. Kvasnička &
L. Matešić
Zoniranje geohazarda u funkciji definiranja geotehničkih projektnih zahtjeva prema Eurokodu 7 445
A. Szavits-Nossan &
T. Ivšić
Novi Eurokod 7: geotehničko projektiranje 455
S. Zlatović &
D. Krajnović
Odlagalište komunalnog otpada u Splitu 471
Indeks autora 481