Osijek 2009 OBJAVLJENI RADOVI

5. savjetovanje Hrvatskog geotehničkog društva
Izvori rizika u geotehničkim zahvatima
održano je u Osijeku, od 20. do 21.05.2009.
Članci objavljeni u zborniku radova mogu se vidjeti ovdje

01 Ana Petkovšek,
Matej Macek,
Bojan Majes
Soil suction: some examples of its application in geotechnical engineering in Slovenia
02 Sonja Zlatović,
Božica Marić,
Bruno Škacan
Izbjegavanje rizika edukacijom
03 Petar Lušo,
Rajko Kuželički,
Meho-Saša Kovačević
Upravljanje rizikom za vrijeme izvedbe tunela
04 Ivan Muhovec,
Božo Soldo
Coulombov nenamjerni rizik
05 Danijela Jurić-Kaćunić,
Dario Krajter,
Meho-Saša Kovačević
Utjecaj vibracija na mehanička svojstva stijenske mase
06 Ivan Arapov,
Mladen Cvetković,
Meho-Saša Kovačević
Mlazno injektiranje – projektiranje u uvjetima nesigurnosti
07 Krešimir Bolanča,
Ramon Mavar,
Branka Jardas,
Olinka Mirković
Nosivost pilota ugrađenih vibriranjem u delti rijeke Neretve
08 Predrag Miščević,
Tanja Roje Bonacci,
Nataša Molk
Projektiranje građevne jame – privremena ili trajna konstrukcija?
09 Biljana Kovačević Zelić,
Helena Strgar,
Danijela Kosić,
Dubravko Domitrović
Ispitivanja bentonitnih glina za potrebe proizvodnje geosintetičkih glinenih barijera
10 Ivan Bradvica Ekstremne vrijednosti tlakova sraslog tla
11 Čedomir Benac,
Igor Ružić,
Sanja Dugonjić,
Branka Jardas,
Vedran Jagodnik
Podizanje morske razine i stabilnost obala u području Kvarnera
12 Željko Lebo,
Krešo Ivandić,
Osiguranje pouzdanosti izvedbe duboke građevinske jame u urbanoj sredini (PTUS Centar 2.dio u Zagrebu)
13 Damir Čorko,
Miro Čagalj,
Programiranje geotehničkih istražnih radova u Hrvatskoj danas
14 Ivana Lukić,
Danijela Zovko
Geomehanička ispitivanja svojstva i sedimentacijska analiza Mostarskog aluvija
15 Snježana Mihalić,
Ivan Salković,
Predrag Kvasnička,
Maja Oštrić,
Martin Krkač
Procjena lokalnih uvjeta tla i mikrozoniranje
16 Mensur Mulabdić,
Meho Saša Kovačević,
Krunoslav Minažek,
Ivan Arapov
Neka iskustva u karakterizaciji krutosti tla pri malim deformacijama
17 Ivan Salković,
Predrag Kvasnička,
Snježana Mihalić,
Martin Krkač,
Geotehnička istraživanja za određivanje lokalnih uvjeta tla na lokaciji Arene Zagreb
18 Ingrid Tomac,
Damir Čorko
Razuprte duboke građevinske jame izvedene u Zagrebu – detalji izvedbe i izvori rizika