(Croatian) Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu organizira skup DANI POTRESNOG INŽENJERSTVA 28.12.

2021 12 Dani potresnog inženjerstva

Bookmark the permalink.