Članarina

Na Skupštini HGD-a održanoj 28.XI.2011., donesena je odluka o iznosu članarina. Članarine iznose:

a)  50,00 kn   (za one koji žele biti članovi HGD-a),
b)  120,00 kn (za one koji žele biti članovi HGD-a i ISRM-a),
c)  190,00 kn (za one koji žele biti članovi HGD-a i ISSMGE-a),
d)  260,00 kn (za one koji žele biti članovi HGD-a, ISSMGE-a i ISRM-a).

Pozivamo članove da uplate članarinu prema izboru članstva u domaćem ili međunarodnom društvu (međunarodnim društvima).
Prilikom uplate članarine, u rubriku POZIV NA BROJ treba upisati:
XXXXX-2015
(broj XXXXX predstavlja Vaš matični broj u popisu članova HGD-a, a 2015 govori o godini za koju je članarina plaćena).
Podaci za uplatu:
Primatelj:
HRVATSKO GEOTEHNIČKO DRUŠTVO
Zagreb, Berislavićeva 6
(Račun: 2360000-1101437707)
IBAN: HR4823600001101437707
Svrha: članarina za 2015. godinu
Poziv na broj: Vidi gornju uputu.
Iznos: prema željenom članstvu u međunarodnim društvima.
Članarine međunarodnim društvima uplatit će se samo za članove koji izvrše uplatu do 01. ožujka. Obaveza HGD-a je početkom ožujka dostaviti popise međunarodnim društvima.
Pri tome treba napomenuti da samo članovi međunarodnih društava mogu biti autori ili koautori članaka na konferencijama koje organiziraju međunarodna društva. O ostalim pogodnostima članstva u međunarodnim društvima više se može vidjeti na njihovim web stranicama:
www.isrm.net
www.issmge.org

Leave a Reply