• Home
  • Okrugli stol
  • 4. Novi zakonski okviri za geotehničko projektiranje i prethodna istraživanja/ispitivanja

4. Novi zakonski okviri za geotehničko projektiranje i prethodna istraživanja/ispitivanja

Geotehnički okrugli stol održan je 25.05.2017. između 14:30 i 16:30,
u prostoru Tehničkog veleučilišta u Zagrebu (tvz.hr), koje je osiguralo i izravni prijenos, te snimanje – adrese snimljenog materijala dane su u nastavku. Za sudjelovanje u raspravi i izvan dvorane, dostajalo je javiti se na webHGD@gmail.com.

Dr.sc. Antun Szavits-Nossan predstavio je novi Tehnički propis o građevnim konstrukcijama i dao više dodatnih komentara.
Bilješke koje je izradio i u izlaganju koristio dr.sc. Antun Szavits-Nossan >>>
Snimka izlaganja >>>

Mr.sc. Mihaela Zamolo predstavila je novosti u Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje i dala mnoge dodatne komentare.
Bilješke koje je izradila i u izlaganju koristila mr.sc. Mihaela Zamolo >>>
Snimka izlaganja >>>

Moderator u raspravi bio je dr.sc. Igor Sokolić.
Snimka rasprave započinje u trenutku 1:16:16 >>>

Tehnički propis o građevnim konstrukcijama („Narodne novine” broj 17/17.) stupio je na snagu 04. ožujka 2017. godine i time su prestali važiti Tehnički propis za zidane konstrukcije, Tehnički propis za drvene konstrukcije, Tehnički propis za čelične konstrukcije, Tehnički propis za spregnute konstrukcije od čelika i betona, Tehnički propis za betonske konstrukcije, Tehnički propis za aluminijske konstrukcije uz iznimku da se norme iz popisa sadržanih u tim Tehničkim propisima koje se odnose na neusklađeno područje građevnih proizvoda primjenjuju do donošenja posebnog propisa kojim se uređuju građevni proizvodi ukoliko nisu u suprotnosti s Tehničkim propisom o građevnim proizvodima (Narodne novine, br. 33/10, 87/10, 146/10, 81/11, 100/11 i 130/12, 81/13, 136/14 i 119/15).

Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje („Narodne novine“ broj 78/15) stupio je na snagu 25. srpnja 2015., osim odredbe članka 42. ovoga Zakona koja stupa na snagu 1. lipnja 2017.

“Članak 42
Djelatnost ispitivanja i/ili prethodnih istraživanja može obavljati pravna osoba ili fizička osoba obrtnik koja:
– je registrirana za djelatnost tehničkog ispitivanja i analize
– ima potvrdu o akreditaciji koju je izdalo nacionalno akreditacijsko tijelo za ispitivanja
– osigura stručnu osobu za obavljanje prethodnih istraživanja.”