Hrvatska udruga za mehaniku stijena

Do 2006. u Hrvatskoj su samostalne djelovale dvije geotehničke udruge: Hrvatska udruga za mehaniku stijena (HUMS) koja je pretstavljala Hrvatsku u ISRM-u (International Society for Rock Mechanics) i Hrvatska udruga za mehaniku tla i geotehničko inženjerstvo (HUMTGI) koja je pretstavljala Hrvatsku u ISSMGE-u (International Society for Soil Mechanics and Geotechnical Engineering). Slijedeći svjetske trendove, ove su se dvije udruge udružile 2006 godine u jedinstvenu udrugu pod nazivom: Hrvatsko geotehničko društvo (HGD). Od tada HGD pretstavlja Hrvatsku u ISRM-u i u ISSMGE-u.

Aktivnosti HUMS-a počinju još davne 1965 godine kada je osnovano Jugoslavensko društvo za mehaniku stijena i podzemne radove (JDMSPR) na poticaj 70 stručnjaka iz Jugoslavije. JDMSPR je formirano na inicijativu jugoslavenskog potkomiteta za temeljenje brana i podzemne radove, a na poticaj Saveza građevinskih inženjera i tehničara Jugoslavije, Saveza inženjera i tehničara rudarske geološke i metalurške službe Jugoslavije i jugoslavenskog komiteta za visoke brane. Izmjenom statuta Društva 1980. god. formirana su 3 republička društva (Hrvatska, Srbija, BiH), koja su zajedno tvorila Jugoslavensko društvo za mehaniku stijena i podzemne radove. Društvo za mehaniku stijena i podzemne radove Hrvatske (DMSPRH) osnovano je na osnivačkoj skupštini održanoj u Zagrebu 17.10.1980 kojoj je prisustvovao 31 član. Kao osnivači društva zabilježeni su: V. Abramović, I. Jašarević, V. Jurak, T. Novosel, M. Petzel, S. Prokopović, . Spevec, M. Tonejec, I. Višić, I. Vrkljan, S. Vujec. Prve 4 godine DMSPRH je vodilo predsjedništvo od 7 članova: J. Slunjski, M. Tonejec, T. Roje-Bonacci, I. Jašarević, Ž. Vulić, B. Stojković i S. Vujec.. DMSPRH se 31.10.1991. izdvojilo iz JDMSPR na skupštini Društva održanoj 14.11.1991. u Zagrebu. Usvojen je novi Statut i promjenjeno je ime Društvu. Od tada se društvo zove – Hrvatsko društvo za mehaniku stijena (HDMS). Za prvog predsjednika HDMS-a izabran je Slavko Vujec (obnašao dužnost predsjednika u periodu 1991-2000). Tijekom 1998 godine promijenjeno je ime Društva i od tada do 2006 Društvo djeluje pod imenom-Hrvatska udruga za mehaniku stijena (HUMS). Od 2000 do ujedinjenja sa Hrvatskom udrugom za mehaniku tla i geotehničko inženjerstvo, predsjednika udruge bio Ivan Vrkljan.

Od samog početka djelovanja Jugoslavenskog društva za mehaniku stijena i podzemne radove (1965), redovito se održavaju savjetovanja, kojima članovi Društva iz Hrvatske daju značajan doprinos kroz referate, generalne izvještaje, pozivna predavanja, selekcijske komisije, sudjelovanje u organizacijskim odborima i slično. Drugi kongres Međunarodnog društva za mehaniku stijena održan je u Beogradu 1970 i na njemu su hrvatski inženjeri i znanstvenici sudjelovali u raznim oblicima. Održano je ukupno sedam simpozija Jugoslavenskog društva za mehaniku stijena i podzemne radove: Beograd, 1963; Skoplje, 1967; Tuzla, 1972; Kosovska Mitrovica, 1972; Split, 1980; Titovo Velenje, 1985; Beograd, 1989.

Nakon što se Hrvatska udruga za mehaniku stijena izdvojilo iz Jugoslavenskog društva za mehaniku stijena i podzemne radove (1991.) održano je više savjetovanja na kojima se Udruga pojavljuje kao suorganizator: Geotehnika prometnih građevina, Novigrad, 1994 (2 knjige saopćenja na ukupno 762 stranice); Mehanika stijena i tuneli (MESTU ’99), Zagreb, 1999. (1 knjiga saopćenja na ukupno 320 stranica). Članovi Udruge značajno su sudjelovali i u radu Prvog jugoslavenskog simpozije o tunelima koji je u organizaciji Saveza društava za tunele Jugoslavije i Društva za tunele Hrvatske, održan na Brijunima 1998. godine (2 knjige saopćenja na ukupno 820 stranica).

Ivan Vrkljan, tajnik HGD, listopad 2010

Leave a Reply