HUMTGI od 2002. do 2004.

Izvješće o radu HUMTGI 2002. do 2004.

Posjeti ISSMGE:

Posjet prof. Van Impea 6.-9. travnja 2002. Održana su dva sastanka, jedan s članovima ISSMGE TC-ova, tijekom kojega je prof. Van Impe izvijestio o aktivnostima ISSMGE kroz period 2001.-2005., te drugi sastanak o budućim aktivnostima TC 37.

Posjet prof. Seco e Pinta Zagrebu od 24. do 28. travnja 2002. Održan je sastanak s UO HUMTGI o budućim aktivnostima ISSMGE u Europi.

Posjet prof. Seco e Pinta Zagrebu, 5. studenog 2003. (sastanak s UO HUMTGI) i 6. studenog predavanje na Geotehničkom fakultetu u Varaždinu o zaštiti okoliša.

Predavanja:

Professor François Schlosser iz Francuske: Soil Nailing: research and practice (Čavlano tlo: istraživanje i praksa), 12. prosinca 2001. na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

Profesor Pedro Seco e Pinto iz Portugala, potpredsjednik Međunarodnoga društva za mehaniku tla i geotehničko inženjerstvo za Europu: A recent foundation problem: The case of the New Tagus Bridge (Nedavni problem temeljenja: slučaj mosta New Tagus),

24. travnja 2002. na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. To je bilo prvo predavanje koje se kao videokonferencija kamerama prenosilo u Split tako da su dva auditorija, u Zagrebu i u Splitu mogla međusobno komunicirati.

Prof. Mladen Vučetić, UCLA, USA: Kinematics and pseudo-dynamic analysis of failure of soil-nailed excavation models in dynamic centrifuge tests (Kinematička i pseudo-dinamička analiza sloma modela čavlanog tla u dinamičkim centrifugalnim pokusima), 11. prosinca 2003. na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Dr. Suzanne Lacasse, NGI: Design, Construction and Maintenance of Infrastructure (Projektiranje, izgradnja i održavanje infrastrukture), 4. veljače 2004. na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

Nonveiller Lectures

2. Nonveiller Lecture:

Predavanje profesora Franje Verića:

1.  Neka iskustva u projektiranju nasutih brana

2.  Posebni problemi temeljenja

4. prosinca 2001. na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

Profesoru Franji Veriću je dodijeljena plaketa “Prof. Ervin Nonveiller”

Third Nonveiller Lecture: Profesor William Van Impe, sa Sveučilišta u Ghentu, predsjednik Međunarodnoga društva za mehaniku tla i geotehničko inženjerstvo (ISSMGE): Trends and expected developments in deep foundation engineering (Trendovi i očekivani razvoj dubokog temeljenja), 3. listopada 2002., tijekom 3. Savjetovanja HUMTGI, u Hvaru, hotel “Amfora”

Profesoru Van Impeu je dodijeljena plaketa “Prof. Ervin Nonveiller”

Fourth Nonveiller Lecture: Mr. Alan Powderham, Mott MacDonald, Velika Britanija: The observational method – learning from projects (Metoda opažanja – učenje kroz gradnju), 13. studenog 2003. na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

Mr. Alanu Powderhamu je dodijeljena plaketa “Prof. Ervin Nonveiller”

Ovo je svečano predavanje održano u sklopu proslave 125. godišnjice Hrvatskog inženjerskog saveza, HIS-a.

Doktorati i magisteriji

9. srpnja 2002. Mr.sc. Bogdan Stanić stekao je titulu doktora znanosti na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Naslov njegovog doktorskog rada je: Deformacije potpornih konstrukcija od armiranog tla.

9. srpnja 2002. Željko Arbanas stekao je titulu magistra znanosti na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Naslov njegovog magistarskog rada je: Utjecaj štapnih sidara na ponašanje stijenske mase pri izvedbi visokih zasjeka.

26. svibnja 2003. Miljenko Špiranec stekao je titulu magistra znanosti na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Naslov njegovog magistarskog rada je: Naprezanja i deformacije zidova od armiranog tla.

3. svibnja 2003. Mr.sc. Božo Soldo stekao je titulu doktora znanosti na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

Mario Gazdek nije clan HUMTGI

17.03.2003. magisterij: Primjena seizmičkih metoda u geotehnici, GF

Stjepan Strelec:

21.12.2001. doktorat, RGN, Optimalizacija miniranja u svrhu dobivanja željene fragmentacije odminirane stijenske mase

Sudjelovanje na ISSMGE konferencijama

Sudjelovanje na 12. Danube European Conference, Passau, 27.-28. svibnja 2002.

13. ECSMGE, Prag, 25.-28. kolovoz, 2003. Prihvaćeno je 10 članaka; 4 člana ISSMGE sudjelovali su u programu konferencije: Prof. Meho-Saša Kovačević s vodećom diskusijom i 3 člana HUMTGI s pozvanom diskusijom (Prof. Dobroslav Znidarčić, Prof. Mensur Mulabdić i Mr.sc. Božica Marić).

XV European Young Geotechnical Engineers Conference

R. Irska, Dublin, 11.-14. 09. 2002. (Ozren Sorić, Geotehnički studio)

Second Young Geotechnical Engineers Conference (YGEC) 2003

6-11 September 2003, Mamaia, Romania (Darko Štefanac, IGH Zagreb; Krunoslav Minažek, Građevinski fakultet Sveučilišta u Osijeku)

ISSMGE Technical Committees

TC4: Earthquake geotechnical eng. and seismic slope stability: Doc.dr. Tomislav Ivšić

TC5: Environmental geotechnics: Doc.dr. Biljana Kovačević Zelić

TC6: Unsaturated soils: Prof.dr. Dobroslav Znidarčić

TC9: Earth reinforcement: Prof.dr. Predrag Kvasnička; Dr. Bogdan Stanić

TC10: Geophysical testing in geotechnical engineering: Goran Mitrović

TC16: Ground properties from in situ testing: Prof. M. Mulabdić

TC17: Ground improvement: Mr. Božica Marić

TC18: Deep foundations: Dr. Krešo Ivandić; Prof. F. Verić

TC19: Preservation of historic sites:       Damir Čorko

TC23: Limit state design in geotechnical engineering practice: Marko Vrkljan

TC29: Laboratory stress strain strength testing of geomaterials: Doc.dr. Sonja Zlatović

TC31: Education in geotechnical engineering: Prof.dr. Vlasta Szavits-Nossan (coremember): Prof.dr. Predrag Miščević

TC32: Engineering practice of risk assessment and management: Dr. Miroslav Marenče

TC37: Interactive geotechnical design: Prof.dr. Antun Szavits Nossan (co-coordinator); Prof.dr. Meho-Saša Kovačević (secretary); Igor Sorić

3. listopada 2002. održan je prvi sastanak TC 37 u Hvaru tijekom 3. Savjetovanja HUMTGI. 24. kolovoza 2003 održan je workshop TC 37 u Pragu (uz 13. ECSMGE). Predavanja su održali Prof. Heinz Brandl, Mr. Alan Powderham, Prof. Carlo Viggiani, Prof. Francois Schlosser, Prof. Antonio Soriano i Prof. Antun Szavits-Nossan.

29. kolovoza 2003. održan je workshop TC31 u Pragu (13. ISSMGE): predavanje V. Szavits-Nossan o Bolonjskoj deklaraciji

3. Savjetovanje HUMTGI, Hvar, 2.-5. listopada 2002.: Geotehnika kroz Eurocode 7

TEMA 1: Primjena Eurokoda 7 u Hrvatskoj

TEMA 2: Geotehnika u infrastrukturi

TEMA 3: Geotehnika u zaštiti okoliša

TEMA 4: Geotehnički zahvati u kršu i priobalju

Pozivna predavanja su održali: Prof. Michele Jamiolkowski, Prof. Roger Frank, Mr.sc. Snježana Zima, Prof. Pedro Sêco e Pinto i Prof. François Schlosser.

Predavanja po sekcijama su održali: Prof. Antun Szavits-Nossan, Dr. Jozef Mecsi, Prof. Franjo Verić, Dr. Bogdan Stanić, Prof. Ivan Vaniček, Prof. Bojan Majes, Prof. Silvano Marchetti, Dr. Marta Doležalova i Prof. Nenad Gucunski

Bilo je 145 sudionika i 15 pratitelja. Bilo je 20 sudionika iz inozemstva i to iz Belgije, Bosne i Hercegovine, Republike Češke, Francuske, Mađarske, Italije, Portugala, Slovenije i SAD-a. Zbornik Savjetovanja sadrži 45 članaka, ima 468 stranica i tiskano je 300 primjeraka.

Održana su dva okrugla stola, o zaštiti okoliša (voditelj Prof. Pedro Sêco e Pinto) i o Eurocode-u 7 (voditelj Prof. Roger Frank)

Također je održan 3. Nonveiller Lecture (Prof. Van Impe) i sastanak ISSMGE TC 37 (voditelj Prof. Antun Szavits-Nossan)

Održana je poster sekcija i izložba geotehničkih tvrtki.

Organizator: HUMTGI

Suorganizatori: Građevinski fakultet Sveučilišta u Splitu, Institut građevinarstva hrvatske – poslovni centar Split; Hrvatska komora arhitekata i inženjera u graditeljstvu

Pokrovitelj – suorganizator: Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja – Zagreb

Pokrovitelji: Ministarstvo znanosti i tehnologije – Zagreb; Ministarstvo za javne radove, obnovu i graditeljstvo – Zagreb; Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva – Zagreb; Sveučilište u Splitu; Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo – Zagreb; Hrvatske autoceste d.o.o. – Zagreb; Hrvatske ceste d.o.o  – Zagreb

Organizacijski odbor

Tanja Roje Bonacci, Građevinski fakultet Split, predsjednica

Sanja Trogrlić, Građevinski fakultet Split, tajnica

Ivo Barbalić, IGH PC Split

Miro Čagalj, Conex Split

Žarko Dešković, IGH PC Split

Verica Gjetvaj, IGH Zagreb

Zvonimir Lisac, IGH Zagreb

Božica Marić, Conex Zagreb

Predrag Miščević, Građevinski fakultet Split

Mensur Mulabdić, Građevinski fakultet Osijek

Nikola Sapunar, IGH Zagreb

Vlasta Szavits-Nossan, Geotehnički fakultet Varaždin

Nataša Štambuk Cvitanović, IGH PC Split

Zanstveni odbor

Tomislav Ivšić, Građevinski fakultet Zagreb

Ibrahim Jašarević, Građevinski fakultet Zagreb

Meho-Saša Kovačević, Građevinski fakultet Zagreb

Davorin Kovačić, BBR Conex Zagreb

Predrag Kvasnička, RGN Zagreb

Pavao Marović, Građevinski fakultet Split

Predrag Miščević, Građevinski fakultet Split

Ivan Muhovec, Geotehnički fakultet Varaždin

Mensur Mulabdić, Građevinski fakultet Osijek

Eduard Pavlovec, Građevinski fakultet Rijeka

Tanja Roje-Bonacci, Građevinski fakultet Split

Bogdan Stanić, IGH Zagreb

Antun Szavits-Nossan, Građevinski fakultet Zagreb

Slobodan Šestanović, Građevinski fakultet Split

Franjo Verić, Građevinski fakultet Zagreb

Snježana Zima, DZNM Zagreb

Spisak sponzora:

Institut građevinarstva hrvatske d.d.; Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; Geotehnički fakultet Sveučilišta u Zagrebu; Autocesta Rijeka-Zagreb d.d.; Werkos d.o.o. trgovina-inženjering-proizvodnja; Zakladani staveb d.o.o.; Inženjerski projektni zavod d.d.; Rijekaprojekt d.o.o. za projektiranje, nadzor i izvođenje; Geotehnički studio d.o.o.; Geoprojekt d.d. za geodetske poslove, građevinsko projektiranje i nadzor; Poduzeće za ceste Split d.d.; Konstruktor inženjering d.d.; Hidroinženjering d.o.o. za građevinarstvo i usluge; Geoexpert gtb d.o.o. za istraživanje i izgradnju; Conex d.o.o.; Ro-tehnologija d.o.o.; Karst d.o.o. za getehničke radove; Carnet – hrvatska akademska i istraživačka mreža; Hrvatske vode d.d.;

Sastanci UO HUMTGI

6. veljače 2002.

17. svibnja 2002.

25. listopada 2002.

… veljače 2004.

30. travnja 2004.

Leave a Reply