HUMTGI od svibnja 2004. do siječnja 2006.

Zagreb, 27. siječnja 2006.

Izvješće o radu HUMTGI za period između XIV. I XV. Redovne godišnje Skupštine od 19. svibnja 2004. do 27. siječnja 2006.

HUMTGI ima 203 člana. Kontaktom s članovima Udruge, koji duže vrijeme nisu aktivni, odnosno otišli su u mirovinu, napravili smo popis članova koji dalje žele sudjelovati u aktivnostima HUMTGI-a, a stalno nam se priključuju novi članovi, kojima želimo izraziti dobrodošlicu u našu Udrugu. Uz poziv na Skupštinu dobili ste i uplatnice za članarinu. Ispričavam se članovima HUMTGI-a zbog toga što je bilo grešaka u našoj evidenciji uplaćenih članarina.

2005. godine preminula su dva naša člana: Profesor Ivan Gotić i profesor Slobodan Šestanović. Pozivam Vas da im minutom šutnje odamo počast.

Između zadnje dvije Skupštine održana je u Osaki XVI. Međunarodna konferencija za mehaniku tla i geotehničko inženjerstvo. 11. je rujna 2005. održan sastanak Vijeća ISSMGE (International Society for Soil Mechanics and Geotechnical Engineering), na kojem je, velikom većinom glasova, izabran novi predsjednik ISSMGE, profesor Pedro Seco e Pinto iz Portugala, kojeg je u kandidaturi podržao i HUMTGI. Potpredsjednik za Europu je profesor Roger Frank iz Francuske. Obojica novih članova uprave ISSMGE sudjelovali su u radu 3. Savjetovanja HUMGI u Hvaru 2002. godine.

Na sastanku Vijeća ISSMGE usvojeno je nekoliko bitnih inicijativa bivšeg predsjednika, profesora Van Impea. Prva se inicijativa odnosi na formiranje Federacije međunarodnih geo-inženjerskih društava, FIGS (Federation of International Geo-Engineering Societies), koja će integrirati zajedničke aktivnosti ISSMGE, ISRM (International Society for Rock Mechanics) i IAEG (International Association for Engineering Geology). Druga se inicijativa odnosi na promjenu obračuna članarine ISSMGE. Prema usvojenom modelu obračuna, članarina će se za svaku Nacionalnu udrugu obračunavati prema osnovnom iznosu po članu, koji je sada 22.20 CHF, umanjenom za popust prema relativnom standardu zemlje članice i za popust prema ukupnom broju članova, koji se primjenjuje za više od 250 članova. Na Hrvatsku se primjenjuje prvi popust. Tako je za naših 126 članova ISSMGE novi iznos članarine 859.88 britanskih funti, dok je stari bio 806.10.

ISSMGE ima preko 16.000 članova u 76 zemalja članica. Sljedeća će se Podunavska konferencija za mehaniku tla i geotehničko inženjerstvo održati u Ljubljani od 29. do 31. svibnja 2006. godine, Europska u Madridu od 24. do 27. rujna 2007., a Međunarodna u Kairu, s prijedlogom datuma od 5. do 9. listopada 2009.

Podsijećam da sažetke za Europsku konferenciju u Madridu treba poslati do 10. veljače 2006. Zamolila sam organizatore ove konferencije da nam dopuste prekoračenje ovoga roka do 24. veljače, ali još nisam dobila odgovor. Hrvatska ima pravo na 5 članaka, a Upravni će odbor od pristiglih sažetaka napraviti selekciju. E-mailom ćete biti obaviješteni o datumima čim pristigne odgovor iz Madrida. U međuvremenu treba računati da je datum 10. veljače, što znači da bi sažeci trebali stići Upravnom odboru do 9. veljače.

U razdoblju od održavanja XV. Redovne godišnje Skupštine, 19. svibnja 2004. godine, do danas rad HUMTGI-a odvijao se prema planu, koji je prihvaćen na toj Skupštini. U ovom su planu rada navedene sljedeće aktivnosti:

1. Organizacija 4. Savjetovanja HUMTGI:

Upravni odbor predlaže da se 4. Savjetovanje HUMTGI održi od 4. do 6. listopada 2006. godine u Opatiji, u Grand hotelu Adriatic. Od hotela smo dobili ponudu za organizaciju konferencije, iz koje se vidi da raspolažu sa svim neophodnim sadržajima. Za naslov Savjetovanja se predlaže: Ojačanje tla i stijena (OTIS).

2. Organizacija Nonveiller Lecture:

The Fifth Nonveiller Lecture održao je profesor Francois Schlosser iz Ecole Nationale des Ponts et Chaussees – CERMES, Francuska, 17. prosinca 2004. na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, pod nazivom The foundations of the Millau viaduct in France (Temeljenje vijadukta Millau u Francuskoj). Profesoru Schlosseru ovom je prigodom dodijeljena plaketa Prof. Ervin Nonveiller.

6. Nonveiller Lecture danas je održao profesor Antun Szavits-Nossan na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, pod nazivom Geotehnika i novi studiji građevinarstva. Profesoru Szavits-Nossanu također je dodijeljena plaketa Prof. Ervin Nonveiller.

3. Nastavak aktivnosti oko inicijative Hrvatske udruge za mehaniku stijena:

Upravni odbor nastavio je ove aktivnosti i članovima HUMTGI-a iznijet će svoj prijedlog pod točkom 5 dnevnoga reda ove Skupštine.

4. Suradnja s geotehničkim udrugama susjednih zemalja:

Tradicionalno održavamo dobru suradnju s Mađarskim, a posebno sa Slovenskim geotehničkim društvom.

Na poziv Mađarskog geotehničkog društva, član Upravnog odbora, profesor Predrag Kvasnička prisustvovao je održavanju 11. Szechy Lecture u Budimpešti u veljači 2005. godine.

Članovi HUMTGI prisustvovali su u Sloveniji održavanju predavanja uz 5. Šukljetov dan, 10.06.2004. i 6. Šukljetov dan, 21.10.2005. Na potonjim je predavanjima bilo oko 15 članova HUMTGI-a.


5. Sudjelovanje na ISSMGE konferencijama:

Na XVI. je Međunarodnoj konferenciji za mehaniku tla i geotehničko inženjerstvo u Osaki, od 12. do 16. rujna 2005. sudjelovalo oko 20 članova HUMTGI. Na ovoj je konferenciji objavljeno 6 članaka iz Hrvatske.

6. Sudjelovanje na konferencijama za mlade geotehničare:

Na XVI. Europskoj konferenciji za mlade geotehničare, koja je održana u Beču u lipnju 2004. godine sudjelovala su 3 predstavnika iz Hrvatske: Silvija Andabak, CONEX; Ana Hršak, Geotehnički studio; Jurica Škevin, IGH Zagreb.

Na 4. Međunarodnoj konferenciji za mlade geotehničare, koja je održana u Osaki od 12. do 16. rujna 2005. sudjelovao je jedan predstavnik iz IGH Zagreb: Krešimir Bolanča, te dva predstavnika s Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu: Ante Ivanović i Hrvoje-Dujo Zlatoper.

HUMTGI će od 20. do 22. srpnja 2006. godine organizirati XVII. Europsku konferenciju za mlade geotehničare, o čemu više pod točkom 8b dnevnoga reda ove Skupštine.

7. Organizacija predavanja istaknutih svjetskih znanstvenika i stručnjaka:

4. studenog 2004., profesor Simon Wheeler sa Sveučilišta u Glasgowu, na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu održao je predavanje: Recent developments in constitutive modelling of soft clays (Nova saznanja o konstitucijskom modeliranju mekih glina).

9. lipnja 2005., Patrick Monahan iz Monahan Petroleum Consultinga iz Kanade, na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu održao je predavanje: Earthquake hazard mapping in southwestern British Columbia, Canada (Kartiranje hazarda vezanog uz potrese za područje jugozapadnog dijela Britanske Kolumbije u Kanadi).

3. listopada 2005., profesor Steve Perkins sa Sveučilišta Montana, SAD, na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu održaoje predavanje: Geosynthetic reinforcement in roadways: A US perspective on practice, research and future trends (Armiranje tla geosintetikom u izgradnji prometnica: Američka perspektiva na praksu, istraživanje i buduće trendove).

8. Rad TC37 za interaktivno geotehničko projektiranje:

U Parizu je od 9. do 10. svibnja 2005. godine održan Workshop i sastanak TC37. Na Workshopu je predstavljen Francuski vodič za metodu interaktivnog projektiranja te je održano 15 predavanja, od kojih i predavanje supredsjedatelja TC37, profesora Antuna Szavits-Nossana.

9. Organizacija seminara u suradnji s Društvom građevinskih inženjera Zagreb

Kao što znate, profesor Verić je, kao tajnik geotehničkih seminara, svojim dugogodišnjim velikim zalaganjem, osiguravao kontinuitet u održavanju ovih seminara. Okolnosti su se promijenile i sada veći broj institucija, među kojima su i Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu te IGH Zagreb, održavaju seminare za

građevinare. Društvu građevinskih inženjera Zagreb ponudili smo da zajedno s ove dvije institucije organiziramo seminare, što nije prihvaćeno. Procijenili smo da u tom slučaju, s tim da profesor Verić nije sklon tome da dalje bude tajnikom geotehničkih seminara, HUMTGI-u nije moguće sudjelovati u seminarima DGI-a Zagreb, osim ako na ovoj Skupštini ne donesemo drukčiji zaključak, o čemu Vas molim da raspravimo pod točkom 9 dnevnoga reda.

10. Novi ISSMGE Tehnički odbori

Dalje ćemo podupirati rad naših članova u ISSMGE Tehničkim odborima (TC – Technical Committees). S novim mandatom predsjednika ISSMGE, doći će do promjena u strukturi i članstvu TC-ova. Na vrijeme ćemo vas obavijestiti o ovim promjenama.

Što se tiče TC37, profesor Antun Szavits-Nossan ponovo je dobio ponudu da predsjeda ovim Tehničkim odborom, ali je on to otklonio.

11. Obranjeni doktorski i magistarski radovi

Na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu doktorske i magistarske radove obranili su sljedeći članovi HUMTGI:

23.12.2004. Željko Arbanas stekao je titulu doktora znanosti s radom pod naslovom: Predviđanje ponašanja ojačane stijenske mase analizama rezultata mjerenja izvedenih građevina.

07.10.2005. Branko Stojković stekao je titulu doktora znanosti s radom pod naslovom: Osiguranje stabilnosti primarne podgrade cestovnih tunela u sedimentnim stijenama.

12.11.2004. Ana Vukelić stekla je titulu magistra znanosti s radom pod naslovom: Posmična čvrstoća na kontaktu geosintetskog glinenog tepiha i geomembrane.

19.11.2004. Verica Gjetvaj stekla je titulu magistra znanosti s radom pod naslovom: Povećanje faktora sigurnosti s vremenom u kosinama s bušenim drenovima.

18.02.2005. Tomislav Koprek stekao je titulu magistra znanosti s radom pod naslovom: Interakcija tla i pojedinačnih krutih temelja povezanih temeljnim nosačem.

06.10.2005. Igor Petrović stekao je titulu magistra znanosti s radom pod naslovom: Problemi mehaničke stabilnosti odlagališta otpada.

Na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu doktorske radove obranili su i stekli titulu doktora znanosti sljedeći članovi HUMTGI:

27.05.2004. Ivan Kovač s radom pod naslovom: Statističko-variografska analiza kemijskog sastava podzemne vode  varaždinske regije.

06.06.2005. Josip Mesec s radom pod naslovom: Ovisnost brzina  oscilacija izazvanih miniranjem o inženjerskogeološkim značajkama karbonatnih stijenskih masa.

Čestitamo kolegama na ovim rezultatima.

Na kraju, koristim prigodu da se zahvalim svim članovima naše Udruge, koji su svojim radom dali doprinos aktivnostima u proteklom periodu, a posebno se zahvaljujem članovima Upravnog odbora.

Predsjednica HUMTGI:

Prof.dr.sc. Vlasta Szavits-Nossan

Leave a Reply