Upravni odbor HGD-a od 29.06.2021.

Članovi Upravnog odbora HGD-a, od 29.06.2021., su

Leo Matešić (predsjednik)
Krunoslav Minažek (tajnik)
Igor Sokolić (blagajnik)
Biljana Kovačević-Zelić
Josip Peranić
Laszlo Podolski
Goran Vlastelica
Maja Vuković Bogović
Sonja Zlatović