Varaždin 1995 OBJAVLJENI RADOVI

Radovi objavljeni na 2. savjetovanju Društva, 
Geotehnički problemi u urbanim sredinama, 
Varaždin, 4-6.10.1995.,
mogu se vidjeti kao dvije datoteke ovdje: 
po pojedinačnim člancima I knjiga ovdje >>>, a II knjiga ovdje >>>
prva knjiga cijela >>> i druga knjiga cijela >>> 
ili, po temama (malo slabije rezolucije, ali po jedna datoteka za svaku temu što omogućava pregledavanje online): 

Uvodno predavanje >>>

TEMA 1 Interpolacije >>>

TEMA 2 Zaštita okoliša >>>

TEMA 3 Ukopane i podzemne građevine >>>

TEMA 4 Ojačanje temelja i podzemnih dijelova građevina >>>

TEMA 5 Klizišta >>>

TEMA 6 Ostali geotehnički problemi >>>

TEMA 6.1 Geotehničke podloge >>>

DRUGA KNJIGA