Varaždin 2016 – anketa nakon savjetovanja

Molimo sudionike savjetovanja da ispune kratku anketu o uspjehu savjetovanja, te da doprinesu kvaliteti budućih savjetovanja svojim prijedlozima.

ANKETA >>>