HUMTGI od svibnja 2000. do prosinca 2001.

Zagreb, 4. prosinac 2001.

Izvješće o radu HUMTGI za period između XII. i XIII. redovne godišnje Skupštine od svibnja 2000. do prosinca 2001.

Hrvatska udruga za mehaniku tla i geotehničko inženjerstvo u proteklom je periodu imala aktivnosti, koje su bile definirane Planom rada na prošloj Redovnoj Skupštini Udruge.

Upravni odbor HUMTGI održao je  u međuvremenu 10 sastanaka.

3. Savjetovanje HUMTGI

Glavna aktivnost Udruge bile su pripreme za održavanje 3. Savjetovanja HUMTGI, koje smo najprije zamislili održati u svibnju 2002. godine na Hvaru.

Budući da se u svibnju 2002. održava XII. Podunavska konferencija u Passau-u u organizaciji Njemačkog društva, za  termin održavanja našeg 3. Savjetovanja

odabrali smo listopad 2002. godine. Savjetovanje će se odžati pod mottom “Geotehnika kroz Eurocode 7”.

Organizacijski odbor izradio je Projekt Savjetovanja, koji je prihvatio Upravni odbor Udruge. Sve daljnje aktivnosti u svezi organizacije Savjetovanja odvijale su se u skladu s Projektom. Izdane su Prva i Druga obavijest, obavljeni generalni dogovori s Hotelom “Amfora” u Hvaru, pristigli su sažetci.

Gosti Savjetovanja bit će:

prof. William Van Impe, predsjednik ISSMGE, Belgija

prof. Pedro Seco e Pinto, podpredsjednik ISSMGE za Europu, Portugal

prof. Roger Frank, Francuska

prof. Michele Jamiolkowski, Italija

prof. François Schlosser, Francuska

prof. Silvano Marchetti, Italija

Jozef Mecsi, Mađarska

prof. Heinz Brandl, Austrija

U tijeku su pregovori s drugim uvaženim gostima.

Nonveiller Lecture

Održana je manifestacija “ First Nonveiller Lecture”  7. prosinca 2000. godine.

Tom prigodom održana je i izložba o životu i radu prof. Ervina Nonveillera, koju je postavio

prof.Franjo Verić.

Prema odluci UO HUMTGI prvo predavanje povjereno je bilo prof. Heinzu Brandlu s Tehničkog sveučilišta u Beču. Naslov predavanja je bio : “Duboko i plitko zbijanje tla i drugih zrnatih materijala”.

Profesoru Brandlu uručena je nakon predavanja i plaketa zahvale.

“2. Nonveiller Lecture” održati će se danas 4. prosinca 2001. godine.

Predavanje je povjereno prof. Franji Veriću s Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Naslov predavanja je:

–          Neka iskustva u projektiranju nasutih brana

–          Posebni problemi temeljenja

Mjesto održavanja obaju predavanja je Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

UO HUMTGI je donio odluku, da se 3.Nonveiller Lecture održi na Hvaru u  vrijeme održavanja našeg 3.Savjetovanja . Predavanje će biti povjereno prof. Williamu Van Impeu, predsjedniku ISSMGE.

Izbori u ISSMGE

HUMTGI je u okviru aktivnosti izbora novog predsjednika i podpredsjednika ISSMGE  za period od 2001. – 2005. godine predložilo kao kandidate :

–          za predsjednika prof. W. Van Impea

–          za podpredsjednika za Europu prof. P. Seco e Pinta

Oba kandidata su izabrana.

Prof. Van Impe izabran je na XV. ICSMGE u kolovozu 2001. u Istanbulu na prijedlog Hrvatske, Belgije, Portugala i Kolumbije.

Odluka o kandidiranju prof. Van Impe-a za predjednika ISSMGE donesena je na XII.Skupštini HUMTGI.

XV. ICSMGE,Istanbul,kolovoz 2001.

Na XV. ICSMGE u Istanbulu u kolovozu 2001. održan je sastanak Upravnog odbora ISSMGE, na kojem su prisustvovali Zvonimir Lisac i Vlasta Szavits-Nossan.

Na ovoj je konferenciji prof. Antun Szavits-Nossan bio predsjednik sekcije za raspravu na temu “Nova saznanja u području tehnologije zaštite okoliša”.

HUMTGI je predložio Mehu-Sašu Kovačevića za nagradu za mlade geotehničare.

Izmjene Statuta HUMTGI

Odluka XII. skupštine HUMTGI o promjeni članka 16. Statuta HUMTGI je provedena. Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave ovjerilo je novi Statut s unesenim promjenama 23. veljače 2001.

Predavanja

U periodu između dviju Skupština održana su dva predavanja i to:

–          prof. Mladen Vučetić  sa Sveučilišta u Los Angelesu odžao je predavanje 15. veljače 2001. pod naslovom: “Nova saznanja o dinamičkom ponašanju tla za projektiranje u seizmičkim područjima””

–          prof. William Van Impe sa  Sveučilišta u Gentu, Belgija, održao je predavanje 1. ožujka 2001. pod naslovom:” Temeljenje mosta El Ferdan u Egiptu i bočno opterećenje grupe pilota”.

Organizacija ovih predavanja obavljena je  u suradnji HUMTGI  sa Zavodom za geotehniku Građevinskog fakulteta.

Rad članova Udruge  u Tehničkim odborima

U okviru aktivnosti DZNM osnovana su dva tehnička odbora koji rade u području aktivnosti naše udruge: TO 182 – Geotehničke konstrukcije (predsjednik Prof.dr.sc. A.S.Nossan) i TO 221 – Geosintetici (predsjednik Prof.dr.sc. M.Mulabdić).

Zadatak tih odbora je priprema prihvaćanja europskih normi kao hrvatskih normi iz njihovog područja rada.

TO 182 predložio je da se europske norme za projektiranje u geotehnici pod nazivom EUROCODE 7 prihvate kao paralelne hrvatske norme. Postupak je u tijeku i očekuje se da će iduće godine ta norma biti paralelna norma postojećim hrvatskim pravilnicima i normama. To je bio razlog da se ta tema uvrsti kao glavna tema našeg savjetovanja u Hvaru iduće godine. TO 182 radi u tri pododbora koji razmatraju primjenu normi kroz projektiranje, ispitivanje svojstava tla i stijene i izvedbu geotehničkih konstrukcija.

TO 221 razmatra primjenu normi koje se odnose na uporabu geosintetika i njima srodnih proizvoda u građevinskim zahvatima. Većina tih normi odnosi se i na geotehničke zahvate. Za sada postoji 46 europskih normi u tom području. TO 221 je do sada predložio 20 normi za hrvatske norme, a tijekom iduće godine očekuje se da će i preostale norme biti predložene za hrvatske norme.

Izmjene i dopune  “Zakona o gradnji”

Na prijedlog naših članova prof.A.Szavitsa-Nossana i Mr.B.Stanića pokrenuta je inicijativa i predložene su dopune i izmjene “Zakona o gradnji”. Pomoćnik Ministra odgovorio je na tu inicijativu i predložio da se u pogodnom trenutku održi sastanak s Udrugom u smislu daljnje dorade tog prijedloga.

Tehnički odbori ISSMGE

U Tehničkim odborima ISSMGE do sada su sudjelovali slijedeći naši članovi:

Mr. Božica Marić

Zlatko Mihalinec

Goran Mitrović

Mr. Bogdan Stanić

prof. Vlasta Szavits-Nossan

prof. Franjo Verić

Novi predsjednik ISSMGE prof. W. Van Impe  u želji da potakne i intenzivira rad TC-a, ukinuo je sve postojeće TC-e, predložio je niz novih TC-ova, poziva da društva-članice predlože nove TC-ove, neke postojeće TC-ove zadržava, a nekima dopunjuje nazive i opis djelatnosti. Sva društva – članice ISSMGE biti će pozvani da predlože članove, koji će se uključiti u TC-ove. Izbor članovaTC-a obavljati će se prema kriterijima  i preporukama, koje očekujemo od predsjednika ISSMGE.

UO HUMTGI podržao je inicijativu prof. A.Szavitsa-Nossana, da HUMTGI, tj. Hrvatska bude nositelj jednog novog Tehničkog odbora, koji bi se bavio primjenom modeliranja i monitoringa na važnim geotehničkim projektima.

Za Predsjednika odbora predložili smo prof.A.Szavitsa-Nossana.

Prijedlog je upućen Predsjedniku ISSMGE, koji je ga je pozitivno ocijenio i predložio neke dopune. Nadalje sugerirao je da se savjetujemo s prof. Brandl-om oko mogućeg Co-Chairman-a iz Austrije.

Prema usmenoj informaciji dobivenoj danas, prof. Brandl podržava prijedlog formiranja novog Tehničkog odbora, a za Co-Chairman-a predložiti će jednog od svojih suradnika i sudjelovati će i podupirati rad ovog Tehničkog odbora.

Glasnik HUMTGI

Glasnik HUMTGI u ovom periodu izašao je samo jedanput.

Novi urednik “Glasnika” je Ramon Mavar.

Naše članove sve više obavještavamo e-mailom, a u planu je i izrada web stranice udruge.

Članarine, novi članovi

Međunarodna članarina  u ISSMGE uplaćena je za 126 članova naše Udruge, koji se nalaze na List of members.

U međuvremenu je u Udrugu primljeno 9 novih članova.

S današnjim danom Udruga ima 200 članova.

Konferencije

Naši članovi su aktivno sudjelovali na konferencijama:

XV ICSMGE, Istanbul, kolovoz, 2001. sa četiri članka (A.Szavits-Nossan, R.Mavar, M.S. Kovačević, V.Szavits-Nossan, B.Stanić, B.Stojković, M.Mulabdić)

II. svjetska Konferencija mladih geotehničara, Southampton, V.Britanija, rujan 2000. Na konferenciji su sudjelovali Ingrid Tomac i Hrvoje Balija.

XIV. Europska Konferencija mladih geotehničara, Bugarska, rujan 2001. Na konferenciji su sudjelovali Ingrid Tomac i Igor Prebeg.

Znanstveni rad i nagrade

Između dviju Skupština dobili smo tri doktora i jednog magistra znanosti. Doktorsku su disertaciju uspješno obranili Krešo Ivandić, Snježana Mihalić i Biljana Kovačević – Zelić, a magistarski rad Božo Soldo. Želimo im puno uspjeha u daljnjem radu.

Osam je studenata Građevinskog fakulteta u Zagrebu dobilo rektorove nagrade pod mentorstvom prof. Franje Verića.

Koristim priliku da se zahvalim svim članovima naše Udruge, koji su svojim radom  dali  doprinos aktivnostima u proteklom periodu.

Posebno se zahvaljujem tajnici  Udruge prof. Vlasti Szavits Nossan na izuzetnom doprinosu našim aktivnostima u proteklom periodu.

Predsjednik HUMTGI

Zvonimir Lisac

Leave a Reply