HVAR 2002

web stranica savjetovanja: http://w3.mrki.info/events/ge7/

fotografije sa savjetovanja: http://w3.mrki.info/events/ge7-2002/ (snimio Damir Mrkonjić)

3. savjetovanje Hrvatske udruge za mehaniku tla i geotehničko inženjerstvo “Geotehnika kroz EUROCODE 7 “ i 3. Nonveiller lecture

3. Savjetovanje Hrvatske udruge za mehaniku tla i geotehničko inženjerstvo: “Geotehnika kroz EUROCODE 7” i 3. Nonveiller lecture održano je od 02. do 05. listopada 2002. godine na Hvaru u hotelu Amfora. Ukupno je bilo 140 učesnika. Udruga je pozvala goste predavače od kojih su se odazvali njih 15.

Program Savjetovanja sadržavao je:

I dan                                                II dan                                        III dan

1)  Svečano otvaranje;          1) Pozvana predavanja;    1) Svečano zatvaranje;

2) 3. Nonveiller Lecture;     2) Sekcija 2;                          2) Izlet .

3) Pozvano predavanje;       3) Okrugli stolovi;

4) Sekcija 1;

Profesor William Van Impe, predsjednik Međunarodne udruge za mehaniku tla i geotehničko inženjerstvo sa fakulteta u Gent-u, Belgija održao je The 3rd Nonveiller Lecture pod naslovom: “Trends and expected developments in deep foundation engineering” (Trendovi i očekivani razvoj dubokog temeljenja). Njegovo je predavanje uslijedilo odmah nakon svečanog otvaranja.

Nakon pauze je pozvano predavanje održao prof. Michele Jamiolkowski, bivši predsjednik Međunarodne udruge za mehaniku tla i geotehničko inženjerstvo sa Sveučilišta u Torinu pod nazivom: “Stress-strain behaviour of coarse-grained soils from laboratory tests” (Naponsko-deformacijsko ponašanje krupnozrnog tla iz laboratorijskog spitivanja). Profesor Jamiolkowski naročito je zaslužan da je Hrvatska svojedobno bila domaćin Podunavske konferencije Udruge za mehaniku tla i geotehničko inženjerstvo a u povijest struke će ući kao jedan od trojice inženjera iz tima koji je uspio spasiti kosi toranj u Pisi.

Ovim su pozvana predavanja van tematskih cjelina za prvi dan završila.

Drugi dan je rad Savjetovanja također počeo s dva pozvana predavanja.

Prof. Pedro Sêco e Pinto sa Sveučilišta u Lisabonu, podpredsjednik Međunarodne udruge za mehaniku tla i geotehničko inženjerstvo za Europu, održao je predavanje pod naslovom: ”Eurocode 8-Design provisions for geotechnical structures” (Eurokod 8-Odredbe za projektiranje geotehničkih objekata).

Nakon njega je prof. François Schlosser održao predavanje pod nazivom “The semi-probabilistic design approach at serviceability and ultimate limit states in soil reinforcement” (Polu-probabilistički pristup projektiranju armiranoga tla za granično stanje uporabljivosti i granično stanje nosivosti).

Zatim su slijedila temetska predavanje pozvanih predavača po sekcijama.

Roger Frank s Visoke škole za mostove i ceste (L’Ecolle de Ponts et Chausset) iz Pariza održao je predavanje pod naslovom:       “Present state of development of Eurocode 7 -Geotechnical Design”, (Tekuće stanje razvoja Eurokoda 7 – geotehničko projektiranje). Profesor Frank je predsjednik tijela Međunatodne udruge za mehaniku tla i geotehničko inženjerstvo koja vodi brigu o EUROCODE ta je najpozvaniji bio da o tome iznese najnovija viđenja i kretanja.

S istom tematikom,  ali na nacionalnoj razini je skup upoznala predstavnica Zavoda za mjeriteljstvo Snježana Zima, koja je održala predavanje pod naslovom “Nacionalna normizacija i njezina uloga u tehničkom usklađivanju s Europom.

Na temu EUROCOD 7 održali su predavanja i prof. Antun Szavits-Nossan pod naslovom “Projektiranje prema Eurokodu 7” i  Jozef Mecsi iz Budimpešte, Mađarska,  pod naslovom “Regulation of geotechnical work in Hungary according to Eurocode 7, (Regulacija geotehničkih radova u Mađarskoj prema Eurokodu 7).

Iz područja geotehnike u infrastrukturi (Sekcija 2), pozvana predavanja su održali prof. Franjo Verić s Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu pod naslovom “Problemi zbrinjavanja otpada”,  Bogdan Stanić iz IGH, PC Zagreb pod nazivom “Uloga geotehnike u projektiranju i građenju cestovne mreže u Hrvatskoj, profesor Ivan Vaniček iz Zavoda za geotehniku Građevinskog fakulteta Češkog tehničkog Sveučilišta u Pragu pod naslovom “Limit state approach to the reinforced soils”, (Pristup graničnog stanja za armirano tlo), profesor Bojan Majes s Fakulteta za građevinarstvo i geodeziju iz Ljubljane pod nazivom “Landslide Stože pod Mangartom” (Odron Stože pod Mangartom), prof. Silvano Marchetti, profesor mehanike tla  na  L’Aquila University iz Italije pod naslovom “The flat dilatometer test (DMT) in soil investigations” (Pokus dilatometrom u istraživanju tla), Marta Doležalova, ravnateljica firme Dolexpert–Geotechnika  i ravnateljica odjela za  Numeričko Modeliranje pri Institutu za mehaniku stijena i podzemne građevine  češke  Akademije znanosti, pod naslovom “Motorway embankment on soft subsoil – factor of safety calculation using numerical methods” (Cestovni nasipi na mekom tlu – proračun faktora sigurnosti numeričkim metodama) i prof. Nenad Gucunski s Rutgers University (The State University of New Jersey, USA) pod naslovom “In situ nondestructive evaluation and monitoring of pavement materials” (In situ procjena i praćenje ponašanja materijala kolnika nedestruktivnim postupkom).

S obzirom na kratkoću vremena ukupno je još osam predavača usmeno prikazalo svoje radove a veliki je dio radova bio predstavljen na poster sekciji.

U petak, 04. listopada u popodnevnim satima organizirani su okrugli stolovi na temu EUROCODE 7  i Zaštita okoliša, koji su bili vrlo dobro posjećeni.

Tijekom odvijanja savjetovanja veliki je broj sponzora prikazao svoja postignuća na prigodnoj izložbi za koju su učesnici pokazali veliko zanimanje.

Većina radova bila je vrlo kvalitetno pripremljena u elektronskom obliku što je pridonijelo uspješnijoj prezentaciji. Svi pristigli radovi, njih 45, objavljeni su u zborniku radova pod naslovom ”Geotehnika kroz EUROCODE 7” koji ima ukupno 468 stranica. Zbornik je tiskan u 300 primjeraka i prije početka savjetovanja podijeljen svim sudionicima.

Pozvani su predavači svoje prikazane radove priložili u elektronskoj verziji tako da su isti snimljeni na CD i priloženi tiskanoj publikaciji.

Uspješan rad Savjetovanju je poželio predstavnik Sveučilišta u Splitu, gradonačelnik grada Hvara i a u ime Međunarodne udruge za mehaniku tla i geotehničko inženjerstvo prof. Pedro Seço e Pinto, podpredsjednik Međunarodne udruge za Europu.

Na kraju Savjetovanja dano je nekoliko obavijesti o daljnjim događanjima u struci. Tako je Predsjednica Udruge za mehaniku tla i geotehničko inženjerstvo Slovenije Ana Gaberc, obavijestila o Konferenciji podunavskih zemalja koja će se održati u Ljubljani 2006. godine a prof. Ivan Vaniček predsjednik organizacijskog odbora Europske konferencije o odvijanju te konferencije 2003. godine u Pragu. Prof. Seço e Pinto je dao informacije o budućim koracima u radu Međunarodne udruge.

3. Savjetovanje HUMTIGI 2002. pomogli su brojni suorganizatori, pokrovitelji i sponzori bez kojih bi ovaj skup bio teško ostvariv. nastavno je njihov popis.

Građevinski fakultet Sveučilišta u Splitu; Institut građevinarstva Hrvatske – Poslovni centar Split;  Hrvatska komora arhitekata i inženjera u graditeljstvu; Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja; Ministarstvo znanosti i tehnologije; Ministarstvo za javne radove, obnovu i graditeljstvo; Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva; Sveučilište u Splitu; Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo; Hrvatske autoceste d.o.o.; Hrvatske ceste d.o.o.; Institut građevinarstva hrvatske d.d.; Građevinski fakultet sveučilišta u Zagrebu; Geotehnički fakultet Sveučilišta u Zagrebu iz Varaždina; Autocesta Rijeka-Zagreb d.d.; WERKOS d.o.o. Trgovina-Inženjering-Proizvodnja, Osijek; Zakladani staveb d.o.o., Zagreb; Inženjerski projektni zavod d.d., Zagreb; Rijekaprojekt d.o.o. za projektiranje, nadzor i izvođenje, Rijeka; Geotehnički studio d.o.o., Zagreb; Geoprojekt d.d. za geodetske poslove, građevinsko projektiranje i nadzor,  Split; Poduzeće za ceste Split d.d.; Konstruktor inženjering d.d., Split; Hidroinženjering d.o.o. za građevinarstvo i usluge, Zagreb; Geoexpert GTB d.o.o. za istraživanje i izgradnju, Zagreb; CONEX d.o.o., Zagreb; RO-Tehnologija d.o.o.,  Opatija; KARST d.o.o. za getehničke radove, Zagreb; CARNet – Hrvatska akademska i istraživačka mreža; Hrvatske vode d.d.,  Zagreb; Montmontaža – hidroinženjering d.o.o., Split.

Za vrijeme Savjetovanja je Carnet– Hrvatska akademska i istraživačka mreža, organizirao i uspostavio Internet vezu na četiri računala za stalno korištenje učesnicima.

Hotel Amfora u Hvaru pokazao je velike mogućnosti za organiziranje ovakvog skupa. Raspolaže s kongresnom dvoranom za 250 sudionika koja se može podijeliti u tri manje dvorane. Raspolaže s najmodernijom tehničkom opremom za ovakve skupove, značajnim prostorom za izložbe i pauze, sve u istom prostoru tako da ne dolazi do osipanja učesnika. Smještajne su mogućnosti velike, prostori ugodni i prostrani. Organizatoru je na raspolaganju u centralnom prostoru kod recepcije bila na raspolaganju kancelarija i pult za prijem učesnika i raspodjelu materijala. Hotel raspolaže s velikim i dobro osvijetljenim parkiralištem.

Tijekom izleta učesnici su s morske strane obišli veliko klizište na zapadnom dijelu grada na lokaciji “Pod stine”.

Učesnicima je lokalna kazališna amaterska grupa “Pučko kazalište” iz Hvara u zgradi starog kazališta izvela predstavu “Šaka zemjè” na stihove Jure Franičevića Pločara, koji je rodom iz Vrisnika na otoku Hvaru. Pokazala se visoka profesionalnost ovih amatera i oduševila prisutne.

Jedina zamjerka lokaciji Savjetovanja su relativno loše veze s otokom Hvarom, koje su započele upravo 01. listopada promjenom voznog reda iz sezonskog u zimski.

Izvještaj sastavili:

Predsjednica Organizacijskog odbora                              Predsjednik HUMTIGI

Prof. dr. sc. Tanja Roje-Bonacci                                      Zvonimir Lisac

Leave a Reply