Plaćanje članarine

Za 2022. godinu članarina se plaća prema uputama ovdje >>>.
Pri tome članski broj može se učitati ovdje:
Članovi HGD na dan 28. veljače 2022. godine >>>