HGD od siječnja 2006. do svibnja 2008.

Izvješće o radu HGD-a
za period između XV. i XVI. Redovne godišnje Skupštine
od 27. siječnja 2006. do 29. svibnja 2008.

1. Uvod
Hrvatsko geotehničko društvo (HGD), prema novom nazivu Udruge od XV. Redovne godišnje Skupštine, ujedinilo je članove bivših hrvatskih udruga za mehaniku tla i geotehničko inženjerstvo i za mehaniku stijena. Tako nam se pridružilo 28 novih članova iz Hrvatske udruge za mehaniku stijena. Do prethodne Skupštine, Udruga je imala 203 člana, a danas ih ima 265. Samo tijekom 2008. godine u HGD se učlanilo 39 novih članova.

2006. godine preminula su dva naša člana: gospodin Dražen Smaić i gospodin Zvonko Tušar. Pozivam Vas da im minutom šutnje odamo počast.

Od XV. Skupštine imamo novi Statut HGD-a prema usvojenim prijedlozima.

Uz poziv na XVI. Redovnu godišnju Skupštinu HGD-a primili ste uplatnice za članarinu za 2006. i 2007. godinu, koje su usklađene s odlukom XV. Skupštine, prema kojoj godišnja članarina od 100 kn uključuje članstvo u jednom međunarodnom društvu, za mehaniku tla (ISSMGE) odnosno mehaniku stijena (ISRM), a za 150 kn članstvo u oba ta društva. Budući da nije bilo jednostavno prikupiti evidenciju o željama članova HGD-a u pogledu njihovoga članstva u međunarodnim društvima, kasnimo s naplatom članarina, zbog čega mi je žao i ispričavam se. Brojni se članovi HGD-a još uvijek nisu izjasnili o svom članstvu u međunarodnim društvima pa je za njih pretpostavljeno međunarodno članstvo prema njihovom prethodnom članstvu u Hrvatskoj udruzi za mehaniku tla odnosno mehaniku stijena. Još uvijek se prigodom plaćanja članarine mogu predomisliti.

2. Nove web stranice HGD-a
S 95% članova HGD-a ostvarujemo kontakt putem e-maila. Imamo i novu web adresu: www.hgd-cgs.hr koja je još uvijek u izradi, ali je dostupna svima. Pozivam predstavnike geotehničkih tvrtki da svojim sponzorstvom podupru financiranje izrade naših web sadržaja, a mi bismo u njih uključili njihov logotip i link na njihove web stranice. Sve članove HGD-a pozivam da svojim prijedlozima pomognu što boljem konačnom izgledu web stranica društva.

3. 4. Savjetovanje HGD-a u Opatiji
Od važnijih aktivnosti HGD-a posebno ističem organizaciju 4. Nacionalnog savjetovanja HGD-a održanog od 5. do 7. listopada 2006. godine u Opatiji pod nazivom Ojačanje tla i stijena. U organizaciji tog Savjetovanja najviše su sudjelovali predstavnici Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci i Instituta građevinarstva Hrvatske d.d. Poslovni centar Rijeka, a obje su institucije bile suorganizatori uz HGD. Članovi Organizacijskog odbora bili su:

– Željko Arbanas, Građevinski fakultet, Rijeka i IGH d.d. – PC Rijeka
– Čedomir Benac, Građevinski fakultet, Rijeka
– Verica Gjetvaj, IGH Zagreb
– Branka Jardas, IGH d.d. – PC Rijeka
– Meho-Saša Kovačević, Građevinski fakultet, Zagreb (tajnik Organizacijskiog odbora)
– Davorin Kovačič, Geotehnički fakultet Varaždin
– Predrag Kvasnička, RGN fakultet, Zagreb
– Zvonimir Lisac, IGH Zagreb
– Predrag Miščević, Građevinsko- arhitektonski fakultet, Split
– Mensur Mulabdić, Građevinski fakultet, Osijek
– Nikola Sapunar, IGH Zagreb
– Vlasta Szavits-Nossan, Građevinski fakultet, Zagreb (predsjednica Organizacijskog odbora)
– Bruno Škacan, Karst d.o.o., Zagreb
– Ivan Vrkljan, IGH Zagreb

Sponzori Savjetovanja bili su:

– Conex d.o.o., Zagreb
– GeoKol d.o.o., Varaždin
– Geokon d.o.o., Zagreb
– Geotehnički Studio – Karst – GeoEko, Zagreb
– Građevinski Fakultet Sveučilišta u Rijeci
– Građevinski Fakultet Sveučilišta u Zagrebu
– IGH, Zagreb
– Jukić d.o.o., Velika Ludina
– Keller Geotechnik, Varaždin
– Konstruktor Inženjering d.d., Split
– MPV d.o.o., Zagreb
– Octopus d.o.o., Rijeka
– Rijekaprojekt d.o.o., Rijeka
– Rijekaprojekt-geotehničko istraživanje d.o.o., Rijeka
– Strabag d.o.o., Zagreb
– Tehnika d.d., Zagreb
– Werkos d.o.o., Osijek

Svim članovima Organizacijskog odbora i brojnim sponzorima koji su velikodušno pomogli u realizaciji 4. Savjetovanja HGD-a svesrdno zahvaljujem.

Na Savjetovanju u Opatiji bio je 181 sudionik. To pokazuje interes naših članova za ovakvim okupljanjem i njihovu podršku za Nacionalna Savjetovanja. Program Savjetovanja bio je podijeljen u 6 sekcija:

– Poboljšanje osobina tla i stijena te armiranje tla
– Tuneli i podzemne građevine
– Modeliranje i mjerenje ponašanja geotehničkih građevina, laboratorijska i in situ ispitivanja
– Sanacija klizišta, nasipi i brane
– Temeljenje u tlu i stijenskoj masi
– Geotehničke podloge, zaštita okoliša, hazard i rizik te ostali geotehnički problemi

U svakoj je sekciji prikazano po pet članaka. U knjizi prioćenja objavljeno je 47 članaka ukupno 87 autora, a izdan je i CD s člancima.

Bio je organiziran posjet tunelu Pećine i vrlo zanimljiv izlet brodom.

4. Nonveiller Lectures
The Seventh Nonveiller Lecture održan je u sklopu 4. Savjetovanja HGD-a, 5. listopada 2006. u Opatiji. Predavač je bio profesor Pedro Seco e Pinto, predsjednik Međunarodnog društva za mehaniku tla i geotehničko inženjerstvo, s predavanjem pod naslovom New trends in tunneling engineering (Novi trendovi u tunelogradnji). Profesoru Seco e Pintu ovom je prigodom dodijeljena plaketa Prof. Ervin Nonveiller. Njegov je članak objavljen u knjizi priopćenja 4. Savjetovanja HGD-a.

The Eighth Nonveiller Lecture održao je profesor Roger Frank, potpredsjednik Međunarodnog društva za mehaniku tla i geotehničko inženjerstvo za Europu, 7. ožujka 2008. godine na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, pod nazivom French practice and theory for pile design (Francuska praksa i teorija za projektiranje pilota). Profesoru Franku također je dodijeljena plaketa Prof. Ervin Nonveiller, a njegova je prezentacija dostupna na CD-u.

5. The 17th European Young Geotechnical Engineers’ Conference
Hrvatsko geotehničko društvo od Međunarodnog društva za mehaniku tla i geotehničko inženjerstvo dobilo je povjerenje za organizaciju 17. Europske konferencije mladih geotehničara, koja se održala u Zagrebu, od 20. do 22. srpnja 2006. Suorganizator ove konferencije bio je Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, gdje se i odvijao program. Članovi Organizacijskog odbora bili su:

– Ivan Arapov, Građevinski fakultet, Zagreb
– Krešimir Bolanča, IGH Zagreb
– Ante Ivanović, GeoKon-Zagreb
– Predrag Kvasnička, RGN fakultet, Zagreb
– Zvonimir Lisac, IGH Zagreb
– Zlatko Mihalinec, IGH Zagreb (tajnik Organizacijskog odbora)
– Mensur Mulabdić, Građevinski fakultet, Osijek
– Vlasta Szavits-Nossan, Građevinski fakultet, Zagreb (predsjednica Organizacijskog odbora)
– Bruno Škacan, Karst, Zagreb
– Ivan Vrkljan, IGH Zagreb
– Hrvoje-Dujo Zlatoper, Geokon-Zagreb

Članovima ovog Organizacijskog odbora također svesrdno zahvaljujem.

Sve su troškove konferencije pokrile kotizacije sudionika, kojih je bilo 60 iz 30 europskih zemalja. Sudionici ovih konferencija su inženjeri do 35 godina starosti.

Pozivna su predavanja održali: Pedro Seco e Pinto, Roger Frank, Anthony O’Brien iz tvrtke Mott MacDonald, London, Meho-Saša Kovačević i Predrag Mišćević. Program Konferencije bio je, prema pristiglim člancima, podijeljen u 8 sekcija:

– Problemi seizmike
– Geotehnika i infrastruktura
– Poboljšanje tla
– Tunelogradnja, podzemni radovi i praćenje ponašanja
– Numeričko i teoretsko modeliranje
– Ispitivanje tla
– Geotehnički rizik
– Temeljenje

Sudionici konferencije održali su 43 predavanja o svojim člancima, među njima Želimir Veinović, RGN fakultet, Zagreb, Pero Šiša, Geotehnički studio, Zagreb i Ivana Žunić Vrbanek, IGH Zagreb. U knjizi priopćenja objavljena su sva pozivna predavanja i 53 članka, 4 iz Hrvatske, a izdan je i CD s člancima i pozivnim predavanjima.

Bio je organiziran posjet gradilištu autoceste Zagreb-Macelj i izlet u Trakošćan.

6. ISSMGE Touring Lectures
Međunarodno društvo za mehaniku tla i geotehničko inženjerstvo nudi Touring Lectures na kojima prominentni stručnjaci drže predavanja na temu od interesa za pojedinu zemlju-članicu. U Cavtatu su od 17. do 18. svibnja 2007. HGD i Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu organizirali Touring Lectures na temu Eurokod 7, geotehničko projektiranje.

Posebno zahvaljujem sponzorima:

– GeoKon Zagreb
– Geotehnički studio Zagreb
– Građevinski fakultet, Zagreb
– IGH PC Osijek
– IGH Zagreb
– Prizma Zagreb

Predavanja o Eurokodu 7 i njegovoj implementaciji u njihovim zemljama održali su Roger Frank iz Francuske, koji je sudjelovao u izradi te norme, Bernd Schuppener iz Njemačke, predsjednik Europskog odbora za Eurokod 7, Brian Simpson iz Velike Britanije, prethodni predsjednik Europskog odbora za Eurokod 7 i Trevor Orr iz Irske, predsjednik ISSMGE/Europskog Tehničkog odbora za Eurokod 7. Predavači iz Hrvatske bili su Antun Szavits-Nossan i Tomislav Ivšić. Također je održana diskusija o Hrvatskom Nacionalnom dokumentu za Eurokod 7.

Bio je 81 učesnik, 63 iz Hrvatske, 12 iz Slovenije, 1 iz Bosne i Hercegovine i 5 pozvanih predavača iz inozemstva, a svi su sudionici dobili CD s predavanjima.

7. Javna rasprava za izmjene Prostornoga plana Grada Zagreba
Na XV. Redovnoj skupštini Udruge izabrano je povjerenstvo za pripremu prijedloga HGD-a za izmjene i dopune Prostornoga plana Grada Zagreba u sastavu :

– Goran Dašić
– Mladen Dugić
– Mladen Garašić
– Tomislav Ivšić
– Vladimir Jurak
– Snježana Mihalić
– Zlatko Mihalinec
– Želimir Ortolan
– Bogdan Stanić
– Antun Szavits-Nossan

Članovi tog povjerenstva pripremili su i argumentirali prijedlog promjene podtočke 7.2.2.2. članka 12 Odluke o PPGZ-u s namjerom uvođenja jednoznačnog postupka kategorizacije padina prema stupnju stabilnosti kod izrade prostornih planova užih područja i izdavanja lokacijskih odnosno građevinskih dozvola, do izrade i donošenja karte zoniranja prema stabilnosti, te određivanja minimalnog standarda forme i sadržaja potrebne geotehničke dokumentacije za građevine na pretežno nestabilnim područjima. Ovaj je prijedlog upućen pročelniku Gradskog zavoda za prostorno uređenje 15. svibnja 2006. godine.

8. Javna rasprava o promjenama Zakona o prostornom uređenju i gradnji
1. lipnja 2007. godine poslali smo Ministarstvu zaštite okoliša i prostornog uređenja HGD-ov prijedlog za promjenu prijedloga Zakona o prostornom uređenju i gradnji, prema kojem Građevinski projekt mora sadržavati i geotehnički projekt, kojim se dokazuje mehanička otpornost i stabilnost građevine sa stanovišta njene interakcije s tlom i stijenom, a sadrži i druge potrebne geotehničke dokaze, mjere i zahvate.

9. Europska konferencija za mehaniku stijena
Hrvatsko geotehničko društvo od Međunarodnog društva za mehaniku stijena dobilo je povjerenje za organizaciju europske konferencije za mehaniku stijena EUROCK’2009, koja će se održati od 29. do 31. listopada 2009. godine u hotelu Croatia u Cavtatu pod nazivom Rock engineering in difficult ground conditions – soft rocks and karst (Mehanika stijena u teškim uvjetima u stijeni – meke stijene i krš). Za predsjednika Organizacijskog odbora izabran je Ivan Vrkljan. Na ovoj su konferenciji predviđene sljedeće teme:

– Geološka i hidrogeološka svojstva kršnih područja
– Svojstva stijena, metode ispitivanja i ocjenjivanje područja
– Metode projektiranja i analize
– Praćenje ponašanja i povratne analize
– Iskopi i njihova zaštita
– Zaštita okoliša i geotehničko inženjerstvo u kršnim područjima
– Slučajevi iz prakse

Pripreme za organizaciju konferencije su u tijeku.

10. Sudjelovanje na ISSMGE konferencijama
Na XIII. Podunavskoj konferenciji, koja je održana od 29. do 31. svibnja 2006. u Ljubljani, objavljeno je 10 članaka iz Hrvatske, ukupno 22 članova HGD-a. Keynote lecture pod naslovom Observations on the observational method (Opažanja o metodi opažanja) održao je Antun Szavits-Nossan, panelisti su bili Meho-Saša Kovačević i Dobroslav Znidarčić, a jednom je sekcijom diskusija predsjedavala Vlasta Szavits-Nossan.

Na XIV. Europskoj konferenciji za mehaniku tla i geotehničko inženjerstvo, koja je održana od 24. do 27. rujna 2007. u Madridu objavljena su 4 članka iz Hrvatske, devetero autora. Antun Szavits-Nossan bio je voditelj diskusije na jednoj sekciji, a Leo Matešić panelist.

Na XVII. Međunarodnoj konferenciji za mehaniku tla i geotehničko inženjerstvo, koja će se održati od 5. do 9. listopada 2009. u Aleksandriji, prihvaćeno je 8 sažetaka iz Hrvatske, 21 autora.

Na 17. Konferenciji mladih geotehničara u Zagrebu sudjelovalo je 11 predstavnika iz Hrvatske:

– Vedran Jagodnik, Građevinski fakultet, Rijeka
– Sanja Kesić, IGH Zagreb
– Igor Petrović, Geotehnički fakultet Varaždin
– Nikola Popović, IGH Zagreb
– Nikola Šegedin, IGH Zagreb
– Pero Šiša, Geotehnički studio, Zagreb
– Donat Užarević, IGH Zagreb
– Želimir Veinović. RGN fakultet, Zagreb
– Martina Vivoda, IGH – PC Rijeka
– Vanda Zubčić, IGH Zagreb
– Ivana Žunić Vrbanek, IGH Zagreb

Na 18. Konferenciji mladih geotehničara, koja se održala od 17. do 20. lipnja 2007. u Anconi sudjelovali su Igor Sokolić s Građevinskog fakulteta u Zagrebu i Danijela Števanić s Građevinsko-arhitektonskog fakulteta u Splitu.

11. ISSMGE Tehnički odbori
U Tehničkim odborima Međunarodnog društva za mehaniku tla i geotehničko inženjerstvo, od 2006. godine sudjeluje 15 članova HGD-a. To su:

– Tomislav Ivšić, Građevinski fakultet, Zagreb: TC4 za potresno inženjerstvo i vezane probleme
– Biljana Kovačević-Zelić, RGN fakultet, Zagreb: TC5 za zaštitu okoliša
– Dobroslav Znidarčić, University of Colorado, Boulder: TC6 za nezasićena tla
– Mensur Mulabdić, Građevinski fakultet, Osijek: TC16 za ocjenjivanje svojstava tla in situ pokusima
– Meho-Saša Kovačević, Građevinski fakultet, Zagreb: TC17 za poboljšanje tla
– Krešo Ivandić, Geotehnički fakultet Varaždin: TC18 za duboke temelje
– Marko Vrkljan, IGH Zagreb: TC23 za projektiranje metodom graničnih stanja u geotehničkom inženjerstvu
– Sonja Zlatović, tehničko veleučilište, Zagreb i Ivan Vrkljan, IGH Zagreb: TC29 za laboratorijsko ispitivanje odnosa naprezanja i deformacija i čvrstoće geomaterijala
– Miroslav Marenče, Verbundplan GmbH, Salzburg: TC32 za inženjersku praksu vrednovanja i upravljane rizikom
– Vlasta Szavits-Nossan, Građevinski fakultet, Zagreb: TC34 za metode predviđanja velikih deformacija
– Željko Sokolić, Geotehnički studio Zagreb: TC36 za temeljenje u teškim uvjetima u tlu
– Igor Sorić, Karst Zagreb: TC37 za interaktivno geotehničko projektiranje
– Nikifor Petrović, IGH Zagreb: TC38 za interakciju konstrukcije i tla
– Željko Arbanas, Građevinski fakultet, Rijeka i IGH – PC Rijeka: TC40 za forenzičko geotehničko inženjerstvo

12. Obranjeni doktorski i magistarski radovi
Na rudarsko-geološko-naftnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu doktorsku disertaciju obranio je i stekao titulu doktora znanosti Želimir Veinović s radom pod naslovom Ocjena mogućnosti pojave likvefakcije i definiranje osnove za likvefakcijsko zoniranje na teritoriju Republike Hrvatske

Na Građevinskom fakultetu Sveučilišta Zagrebu magistarske radove obranili su sljedeći članovi HGD-a:

29. prosinca 2006. Davor Milaković stekao je titulu magistra znanosti s radom pod naslovom
Utjacaj iskopa cestovnih tunela na stabilnost pokosa predusjeka.

6. ožujka 2007. Ingrid Tomac stekla je titulu magistra znanosti s radom pod naslovom: Deformacije tla poboljšanog mrežom stupnjaka.

29. veljače 2008. Alan Brunčić stekao je titulu magistra znanosti s radom pod naslovom Osiguranje stijenskih pokosa flišnih naslaga na riječkom području.

Čestitamo kolegama na ovim rezultatima.

13. Sastanci Upravnog odbora
U periodu od XV. Redovne Skupštine, održano je 6 sastanaka Upravnog odbora HGD-a. Na tim su se sastancima rješavali zadaci HGD-a o kojima je izviješteno u prethodnim točkama. Razmatrane su pristupnice za nove članove HGD-a. Na sastanku održanom 10. travnja 2008. godine, izabran je Predrag Kvasnička s RGN fakulteta u Zagrebu za predstavnika HGD-a u Skupštini Hrvatskog inženjerskog saveza.

Koristim prigodu da zahvalim svim članovima HGD-a koji su svojim radom dali doprinos aktivnostima u proteklom razdoblju, a posebno zahvaljujem članovima Upravnog odbora. Naročito ističem zahvalu gospodinu Zvonimiru Liscu, koji je godinama predano radio za dobrobit našeg društva, kao tajnik, predsjednik i član Upravnog odbora.

Na kraju, svima zahvaljujem na ukazanom povjerenju da četiri godine budem predsjednica geotehničkog društva.

Predsjednica HGD-a:

Prof.dr.sc. Vlasta Szavits-Nossan