SISAK 2023 Savjetodavni odbor

Ikuo Towhata
Misko Cubrinovski
Dietmar Adam
Atilla Ansal
Rolando Orense

Sonja Zlatović
Leo Matešić
Krunoslav Minažek
Ivan Vrkljan

PROGRAM  >>>  ZBORNIK RADOVA >>> FOTOGRAFIJE >>> SPONZORI >>> PODUPIRUĆE ORGANIZACIJE >>>  ORGANIZACIJSKI ODBOR >>>  SAVJETODAVNI ODBOR >>>  ZNANSTVENI ODBOR >>>  GOSTI PREDAVAČI >>>  LOKACIJA  >>>  VAŽNI DATUMI I PRIJAVE >>>  IZLOŽBA I SPONZORI >>>  KOTIZACIJA >>>  KONTAKT >>>