Upravni odbor HGD-a od 13.12.2016. do 29.06.2021.

Članovi Upravnog odbora HGD-a od 13.12.2016. do 29.06.2021.: 

Igor Sokolić (predsjednik)
Ivan Mihaljević (tajnik)
Davor Milaković (blagajnik)
Biljana Kovačević-Zelić
Krunoslav Minažek
Leo Matešić
Predrag Miščević
Luka Sorić
Sonja Zlatović

Upravni odbor HGD od 2016 12 13na fotografiji su, slijeva: Davor Milaković, Luka Sorić, Sonja Zlatović, Predrag Miščević, Igor Sokolić, Biljana Kovačević-Zelić, Leo Matešić, Krunoslav Minažek, Ivan Mihaljević

 


 

Upravni odbor od 26.11.2012. do 13.12.2016. >>>
Upravni odbor do 26. studenog 2012. >>>