Pregled svih Nonveiller Lectures


U čast našeg velikog učitelja, pozvana predavanja koja se organiziraju u pravilu jednom godišnje, nose ime profesora Ervina Nonveillera.

 

 1. Prvo predavanje Nonveiller Lecture održao je profesor Heinz Brandl,, Technische Universität Wien, 7.12. 2000. s naslovom Deep and shallow compaction of soil and other granular materials. Prilikom održavanja prvog predavanja održana je i izložba o životu i radu profesora Ervina Nonveillera, koju je postavio profesor Franjo Verić.


Verić-2000
2. Drugo predavanje Nonveiller Lecture održao je profesor Franjo Verić, Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu s naslovom Neka iskustva u projektiranju nasutih brana i Posebni problemi temeljenja 4.12. 2001 na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.3. Treće predavanje Nonveiller Lecture održao je profesorWilliam Van Impe , University of Ghent, predsjednik ISSMGE s naslovom Trends and expected developments in deep foundation engineering, 3.10. 2002, tijekom 3. Savjetovanja HUMTGI, u Hvaru, hotel “Amfora”.4. Četvrto predavanje Nonveiller Lecture održao je g. Alan Powderham, Mott MacDonald, UK s naslovom The observational method – learning from project, on 13.11. 2003 na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Ovo je svečano predavanje održano u sklopu proslave 125. godišnjice Hrvatskog inženjerskog saveza, HIS-a.5. Peto predavanje Nonveiller Lecture održao je profesor Francois Schlosser, Ecole Nationale des Ponts et Chaussees – CERMES, France, 17.12.2004. s naslovom The foundations of the Millau viaduct in France na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.6. Šesto predavanje Nonveiller Lecture održao je profesor Antun Szavits-Nossan 27.01.2006., s naslovom Geotehnika i novi studiji građevinarstva na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.7. Sedmo predavanje Nonveiller Lecture održao je profesor Pedro Seco e Pinto, predsjednik ISSMGE, pod naslovom New trends in tunneling engineering 5.10.2006. u sklopu 4. Savjetovanja HGD u Opatiji. Njegov je članak objavljen u knjizi priopćenja 4. Savjetovanja HGD i može se vidjeti ovdje >>>8. Osmo predavanje Nonveiller Lecture održao je profesor Roger Frank, potpredsjednik ISSMGE za Europu, on 7.03.2008, s naslovom French practice and theory for pile design na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.9. Deveto predavanje Nonveiller Lecture održao je profesor Ivan Vrkljan, tajnik HGD, voditelj geotehničkog laboratorija Instituta IGH u Zagrebu i redoviti profesor na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, s naslovom Inženjerska mehanika stijena u Hrvatskoj, 9.11.2010., u prostorima Instituta IGH u Ulici Janka Rakuše 1 u Zagrebu.10. Deseto predavanje Nonveiller Lecture održao je dr. Nick Barton, Nick Barton & Associates, s naslovom Pre-grouting for water control and for rock mass property improvement, 03.06.2011. na Rudarsko-geološkom-naftnom fakultetu, Pierottijeva 6 u Zagrebu.1. Jedanaesto predavanje Nonveiller Lecture održao je profesor Dobroslav Znidarčić, Department of Civil, Environmental and Architectural Engineering, University of Colorado, Boulder, s naslovom Prvo stoljeće mehanike tla: od teorije konsolidacije do mehanike nezasićenih tala 11.06.2012. na Rudarsko-geološkom-naftnom fakultetu, Pierottijeva 6 u Zagrebu.12. Dvanaesto predavanje Nonveiller Lecture održao je Professor Kenji Ishihara, Research and Development Initiative, Chuo University, Tokyo, Japan, s naslovom Characteristics of Waterfront Landslides, 14.06.2013. u sklopu Dana ovlaštenih inženjera građevinarstva, u Opatiji, u kongresnoj dvorani hotela Ambasador. Bilješke za predavanje mogu se vidjet.
Bilješke za predavanje mogu se vidjeti na našim stranicama >>>


Mladen Vucetic l
13. Trinaesto predavanje Nonveiller Lecture održao je Professor Mladen Vučetić, Department of Civil and Environmental Engineering, University of California, Los Angeles, s naslovom Utjecaj brzine smicanja na dinamičko i cikličko ponašanje tla i na parametre za odziv lokalnog tla pri potresu , 21.05.2014. na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Kačićeva 26. Više o predavanju kao i bilješke za predavanje može se vidjeti na našim stranicama >>>.14. Četrnaesto predavanje Nonveiller Lecture održao je profesor Paul W. Mayne, Georgia Institute of Technology, School of Civil and Environmental Engineering, s naslovom GeoCharacterization by Seismic Piezocone in 2016 and Beyond, 5.10.2016 na Rudarsko geološko naftnom faultetu Sveučilišta u Zagrebu. Više o predavanju kao i bilješke za predavanje može se vidjeti na našim stranicama >>>15. Petnaesto predavanje Nonveiller Lecture održao je profesor Atilla Ansal, predsjednik European Association of Earthquake Engineering, Chairman of the Civil Engineering Department, Özyeğin University, urednik of the Springer series Geotechnical, Geological and Earthquake Engineering, i glavni urednik Bulletin of Earthquake Engineering, 25.10.2017. Više o predavanju, kao i snimka predavanja može se vidjeti na našim stranicama >>>>>>16. Šesnaesto predavanje Nonveiller Lecture održao je profesor Kerry Rowe s naslovom Past advances and future directions in geoenvironmental engineering: a personal perspective 15.05.2018. Više o predavaču, o predavanju, kao i snimka predavanja može se vidjeti na našim stranicama >>>17. Sedamnaesto predavanje Nonveiller Lecture održao je profesor Giovanni Barla, Politecnico di Torino, s naslovom Novel Investigative Tools of Rock Slopes and Tunnels in View of Realistic Modelling in Engineering Applications
12.04.2019 u Omišu, u sklopu 8. savjetovanja HGD koje je i ISRM Specialized conference OMIŠ 2019. Više o predavaču i predavanju može se vidjeti na našim stranicama >>>


18. Nonveiller Lecture održao je profesor Dietmar Adam, TU Wien, s naslovom  Soil compaction and compaction control – state of the art, innovations and developments 27.09.2022. u Zagrebu. Više o tome ovdje >>>