Novigrad 1994 OBJAVLJENI RADOVI 2

Savjetovanje
Geotehnika prometnih građevina
održano je u Novigradu od 5. do 8.10.1994.
Preslike objavljenih radova mogu se vidjeti ovdje:

1. knjiga >>>, a sadržaj je ovdje >>>,  2. knjiga >>>, a sadržaj je u nastavku:

Uvodna riječ 7
Sekcija otvaranja 9
Pozdravni govori 11
REFERATI 19
Đukan P.
Direkcija za javne investicije, koncepcija i program aktivnosti 19
Ivanović Z.
Perspektive razvoja željeznica u Republici Hrvatskoj 25
Miloš I.
Perspektive izgradnje i razvoja luka na moru u Republici Hrvatskoj 31

TEMA 1 – Istražni radovi 45
Sovinc I.
Istražni radovi pri izgradnji luka 47
GENERALNO IZVJEŠĆE O TEMI l 55
Istražni radovi 55
Rasprava o Temi 1 65
Kvasnička 65
Herak 66
Benac 66
Jurak 67
Dujmić 69

TEMA 2 – Geotehničko projektiranje, građenje 71
POZIVNI REFERATI O TEMI 2 73
Nonveiller E.
Geotehnika prometnih građevina 73
GENERALNO IZVJEŠĆE O TEMI 2 85
Szavits-Nossan A 85
Hudec M 89
RASPRAVE O TEMI 2 94
Langof 94
Stojković 95
Vrkljan 96
Brnčić 96
Plamenac 97
Hudec 98
Marenče 98
Hudec 99
Langof 99
Marenče 100
Plamenac 101
Hudec 102
Stojković 103
REFERATI O TEMI 2 105
Konietzky H., Billaux D., Menier B.
Use of numerical models in tunneling 105
Franetović Ž.
Urbanistička i prostorna uporišta projekta ”Tunel Montovjerna”u Dubrovniku 117

TEMA 3 – Propisi, norme, osiguranje i kontrola kvalitete, opažanje i održavanje 125
GENERALNO IZVJEŠĆE O TEMI 3 127
Babić 127
RASPRAVA O TEMI 3 132
Vincek 132
Caklović 132
Mulabdić 132
Langof 133
Van Impe 134
Brnčić 135
Mulabdić 136
Mileta 137
Sekcija zatvaranja 141
Szavits-Nossan A 143
Van Impe 144
Megla 145
Langof 146
Brandl 146

AKTIVNOSTI TIJEKOM SAVJETOVANJA 148
Sastanak dopredsjednika ISSMFE 148
Okrugli stol 149
Glazbeni koncert 149
Popis sponzora 150
Popis sudionika 150