II. radionica Hrvatskih voda i Hrvatskog geotehničkog društva

GEOTEHNIČKI ASPEKTI PROJEKTIRANJA NASUTIH BRANA, MELIORACIJSKIH KANALA I NASIPA ZA OBRANU OD POPLAVA

održana je u srijedu, 25. ožujka 2015. godine, u zgradi Direkcije Hrvatskih voda sa sljedećim programom
(u zagradama su imena predavača s poveznicom prema prezentaciji):

Pozdravna riječ (gen.direktor HV-a, Predsjednik HGD-a)
Ocjena stanja i ojačanje nasipa za zaštitu od poplava (Meho Saša Kovačević)
Primjena geofizičkih metoda u istraživanju tla i nasipa za zaštitu od poplava (Goran Mitrović / Damir Grgec)
Primjer ugradnje talpi na sanaciji nasipa u Štitaru i Babinoj Gredi (Zlatko Biočić)
Primjeri sanacije klizišta uz vodotoke i obalo-utvrde (Goran Dašić)
Primjena plastičnih talpi u niskogradnji i vodnom gospodarstvu (Robert Kurowski)