SISAK 2023 FOTOGRAFIJE

Fotografije s potpisom vode do grupa fotografija pojedinih predavača ili događaja.
Fotografije je većinom snimio fotograf Miroslav Arbutina, Sisak.

                                                                                

      

      

      

PROGRAM  >>>  ZBORNIK RADOVA >>> FOTOGRAFIJE >>> SPONZORI >>> PODUPIRUĆE ORGANIZACIJE >>>  ORGANIZACIJSKI ODBOR >>>  SAVJETODAVNI ODBOR >>>  ZNANSTVENI ODBOR >>>  GOSTI PREDAVAČI >>>  LOKACIJA  >>>  VAŽNI DATUMI I PRIJAVE >>>  IZLOŽBA I SPONZORI >>>  KOTIZACIJA >>>  KONTAKT >>>