Misija i ciljevi HGD-a

Hrvatsko geotehničko društvo, HGD, je osnovano s ciljem promicanja, razvitka i unapređenja struke i tehničkih znanosti na području geotehnike.
Za postizanje cilja HGD provodi sljedeće djelatnosti:

 1. pospješuje suradnju među inženjerima i znanstvenicima radi unapređenja znanja na polju geotehnike i drugih srodnih struka,
 2. osigurava potporu članovima u njihovim strukovnim djelovanjima vezanim za geotehniku i druge srodne struke,
 3. promiče etičke vrijednosti u struci,
 4. daje potporu ciljevima i djelatnostima:
  • Međunarodne udruge za mehaniku tla i geotehničko inženjerstvo (International Society for Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, ISSMGE),
  • Međunarodne udruge za mehaniku stijena (International Society for Rock Mechanics, ISRM),
  • Međunarodne udruge za inženjersku geologiju (International Association for Engineering Geology and the Environment, IAEG),
  • kao i za suradnja s drugim srodnim udrugama.
 5. organizira konferencije, simpozije, seminare, radionice, predavanja, itd.,
 6. izdaje i podupire izdavanje knjiga i časopisa iz područja geotehnike,
 7. sudjeluje u radu na priručnicima, normama i propisima vezanim uz geotehniku i druge srodne struke,
 8. informira javnost o radu HGD-a,
 9. posredstvom web stranice obavještava svoje članove o svojim aktivnostima,
 10. jača suradnju sa srodnim organizacijama u Hrvatskoj i izvan nje.

Javnost rada osigurana je putem javnih glasila.
HGD obavlja i ove gospodarske djelatnosti:

 • organiziranje znanstvenih i stručnih skupova (savjetovanja, radionice, seminari, okrugli stolovi, pozvana predavanja),
 • izdavačka djelatnost (časopis, literatura, knjige, brošure, priručnici i druga stručna i stručno-popularna izdanja).