SISAK 2023 Znanstveni odbor

Dietmar Adam, Austrija*
Željko Arbanas, Hrvatska*
Krešo Ivandić, Hrvatska*
Tomislav Ivšić, Hrvatska*
Milorad Jovanovski, Sjeverna Makedonija
Boris Kavur, Hrvatska*
Biljana Kovačević Zelić, Hrvatska*
Predrag Kvasnička, Hrvatska
Janko Logar, Slovenija*
András Mahler, Mađarska
Božica Marić, Hrvatska
Leo Matešić, Hrvatska*
Snježana Mihalić Arbanas, Hrvatska*
Kruno Minažek, Hrvatska*
Predrag Miščević, Hrvatska*
Mensur Mulabdić, Hrvatska*
Želimir Ortolan, Hrvatska*
Jovan Papić, Sjeverna Makedonija
Josip Peranić, Hrvatska*
Igor Peševski, Sjeverna Makedonija
Laszlo Podolszki, Hrvatska*
Maja Prskalo, Bosna i Hercegovina
Tanja Roje Bonacci, Hrvatska
Igor Sokolić, Hrvatska*
Stjepan Strelec, Hrvatska
Suzana Svetlicic, Slovenija
Antun Szavits-Nossan, Hrvatska
Bruno Škacan, Hrvatska
Nataša Štambuk-Cvitanović, Hrvatska*
Ákos Török, Mađarska
Andrey Totsev, Bugarska
Mato Uljarević, Bosna and Hercegovina
Franjo Verić, Hrvatska
Goran Vlastelica, Hrvatska*
Ivan Vrkljan, Hrvatska
Sabid Zekan, Bosna and Hercegovina
Sonja Zlatović, Hrvatska*

<

PROGRAM SAVJETOVANJA >>>  ZBORNIK RADOVA >>>  SPONZORI >>> PODUPIRUĆE ORGANIZACIJE >>>  ORGANIZACIJSKI ODBOR >>>  SAVJETODAVNI ODBOR >>>  ZNANSTVENI ODBOR >>>  GOSTI PREDAVAČI >>>  LOKACIJA I SMJEŠTAJ >>>   VAŽNI DATUMI I PRIJAVE >>>  PRIJAVE NA SAVJETOVANJE >>>  PISANJE ČLANAKA >>>    IZLOŽBA I SPONZORI >>>  KOTIZACIJA >>>  KONTAKT >>>