NOVIGRAD 1994

Savjetovanje
Geotehnika prometnih građevina
održano je u Novigradu od 5. do 8.10.1994.
Preslike objavljenih radova mogu se vidjeti ovdje:
1. knjiga >>> i 2. knjiga >>>