Branimir Müller, 1934-2016

Jordan 2 Jordan

GeoexpertovciIMG_1180

Veći prikaz istražnih radova u Jordanu (2 lista), fotografije s Brunom Škacanom na gradilištu SkyOffice sa studentima Tehničkog veleučilišta u Zagrebu i s Geoexpertovcima može se vidjeti klikanjem na pojedinu sličicu.

ŽIVOTOPIS

Rođen 29 kolovoza 1934 godine u Kaknju;

diplomirao na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1960., a
na istom Sveučilištu magistrirao 1973. godine na temi: Analiza projektnih kriterija jugoslavenskih nasutih brana.
(mentori Prof. dr. Nonveiller i Prof,dr.Magdalenić)

Stručni ispit položio 1964 godine.

Stručna usavršavanja:
1963 u Poljskoj (rudarska geomehanika),
1968 u Norveškoj (nasute brane)
1988 u Francuskoj (kondicioniranje otpadnih voda).

Područje stručnih i inih aktivnosti u tijeku karijere:
Mehanika tla i temeljenje;
Mehanika stijena;
Nasute brane;
Inženjerska i hidrogeologija;
Metode poboljšanja tla i stijene;
Vodovod i tretman otpadnih voda (1960-2002.);

Diplomacija – opća, javna i gospodarska ( 1992 – 2002. ).

Ovlašteni građevinski inženjer, član Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu.
RADNO I PROFESIONALNO ISKUSTVO ( KRONOLOGIJA ) :

1961 – 1988. Geotehnika – Institut Geoexpert, Zagreb.
Inženjer na terenskim i laboratorijskim radovima,
samostalni/ovlašteni projektant i revident,
šef odjela/sektora,
šef gradilišta i/ili većih projekata na visokim branama i ostalim objektima,
direktor inozemne direkcije poduzeća Geotehnika u Egiptu..
Sve navedeno na više od 150 objekata i projekata u Hrvatskoj i inozemstvu
(Alžir, Angola, Češka republika, Egipat, Jordan, Irak, Iran, Libija, Libanon, Rusija, Sirija, Sudan, Turska, Ujedinjeni Arapski Emirati, bivša Jugoslavija itd. ).

1988 – 1992 Vodovod, Dubrovnik
Tehnički direktor ( 1988 – 1991.),
v.d. generalni direktor (1991 – 92 )

1992 – 2002 Ministarstvo vanjskih poslova Republike Hrvatske
1992 – 1993 Viši savjetnik u Gospodarskoj upravi; MVP u Zagrebu;
1993 – 1996 Konzul savjetnik za gospodarstvo u Generalnom konzulatu RH u Perthu, Zapadna Australija;
1996 – 1997 Zamjenik načelnika Odjela za bilateralnu gospodarsku suradnju u Ministarstvu vanjskih poslova RH, Zagreb;
1997 – 2002 Ministar savjetnik za ekonomiju i zamjenik veleposlanika, te otpravnik poslova u Veleposlanstvu RH u Canberri, Australija

2003-2016 – TRAMES Consultants d.o.o., za menadžment i stručni nadzor u graditeljstvu, Dubrovnik.
Tehnički savjetnik za građevinarstvo, geotehniku i pomorske građevine.
Savjetnik Uprave;

RAD U OBRAZOVNIM USTANOVAMA
1973 – 1976 Predavač na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
1970 – 1975 Voditelj i predavač na Saveznom (svakogodišnjem) seminarau za geomehaniku i temljenje Društva građevinskih inženjera i tehničara;
1968 – 1988 Viši predavač – Rudarsko-geološko- naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu;
1968 – 1988 Izvanredni profesor – Viša geotehnička škola (osnivač) – danas Geotehnički fakultet Varaždin Sveučilišta u Zagrebu;
2007 – 2008 Povremena pozivna predavanja na Tehničkom veleučilištu u Zagrebu (geotehnička problematika zaštite građevnih jama);

STRUČNI I ZNANSTVENI SKUPOVI, PUBLICIRANJE
Aktivni sudionik na više od 15 domaćih i međunarodnih stručnih i znanstvenih skupova
(ukupno 10 referata / članaka i prezentacija ).
Autor visokoškolskog udžbenika/skripta Geotehnički radovi i objekti (Zagreb / Varaždin, 1973.)

ČLANSTVO U PROFESIONALNIM ORGANIZACIJAMA
Svojevremeno , a djelomićno i sada član slijedećih hrvatskih, ex-jugoslavenskih, i međunarodnih društava / udruženja
za:Mehaniku tla i temeljenje, seizmičko inženjerstvo, mehaniku stijene i tunele i visoke brane
(član Izvršnog odbora Jugoslavenskog i Međunarodnog komiteta za visoke brane ).

Član uredništva i urednik geotehničke rubrike ( 7 godina ) u časopisu Građevinar, Zagreb.
(Hrvatski graditeljski mjesečnik, osnovan 1884.) za vrijeme kad su Uredništvo vodili Prof.dr..E.Nonveiller i Prof.dr.V.Simović.

POZNAVANJE I SLUŽENJE STRANIM JEZICIMA
Engleski – aktivno
Njemački, ruski i nekoliko slavenskih jezika – osrednje / proaktivno znanje ( poglavito za stručne i neformalne potrebe).

POLITIČKI ANGAŽMAN
Tijekom života i čitave stručne karijere nisam pripadao ntii jednoj političkoj stranci.