Predsjednik i tajnik HGD-a od 13.12.2016. do 29.06.2021.

Predsjednik HGD od 13.12.2016. do 29.06.2021.:

dr.sc. Igor Sokolić, dipl.ing.građ., Geotehnički studio d.o.o., Zagreb (igor.sokolic@geotehnicki-studio.hr).

Tajnik HGD od 13.12.2016. do 29.06.2021.:

Ivan Mihaljević, dipl.ing.građ., Geokon- Zagreb (mihaljevic.hgd@gmail.comivan.mihaljevic@geokon.hr).