Stručna ekskurzija u subotu, 6. svibnja

Stručnu ekskurziju priprema – u dogovoru s Organizacijskim odborom
mr. sc. IVAN MUHOVEC, čuveni organizator stručnih ekskurzija.
Trenutni prikaz lokacija koje su u planu može se vidjeti ovdje,
iako su moguće promjene zbog građevinskih radova