HGD od studenog 2012. do prosinca 2016.

Hrvatsko geotehničko društvo
Berislavićeva 6
10 000 Zagreb

22. Izborna skupština Hrvatskog geotehničkog društva 13. prosinca 2016.
Tehničko veleučilište u Zagrebu, Av. V. Holjevca 15

GLAVNE AKTIVNOSTI HGD-A U PERIODU OD 26.11.2012. DO 13.12.2016.

Detaljan opis ovih aktivnosti nalazi se u izvještajima o radu HGD-a koji su pripremljeni za 20. Skupštinu (11.12.2013), 21. Skupštinu (29.06.2015) i 22 Skupštine (13.12.2016.)

 Sadržaj:

Članstvo HGD-a

Savjetovanja

Radionice

Okrugli stolovi

Predavanja

Nonveiller lecture

HGD-ISSMGE

HGD-ISRM

Nagrađeni članovi HGD-a u 2011

Ostalo

Članstvo HGD-a 

Brojno stanje članova
Godina HGD ISRM ISSMGE Novi članovi HGD-a
2008 265 58 126
2009 198 159 154 25
2010 220 177 175 5
2011 230 186 186 9
2012 250 135 123 24
2013 253 124 114 11
2014 248 126 123 10
2015 232 112 106 17
2016 240 115 108 23

Od 2013. godine do danas, u HGD je primljen 61 novi član.

Kotonteks d.o.o.“ je kolektivni član HGD-a.

savjetovanja

 1. savjetovanje Hrvatskog geotehničkog društva pod nazivom ”Sanacija, tehničko praćenje i održavanje u geotehnici” održano je u Zadru je u periodu od 17. do 19. listopada 2013., u hotelu Kolovare.
 2. Savjetovanje HGD-a s međunarodnim sudjelovanjem održano je u Varaždinu je od 08. do 10. studenog 2016. Pod nazivom: Geotehnički aspekti nestabilnosti građevina uzrokovanih prirodnim pojavama (Geotechnical Aspects of Damages Caused by Natural Phenomena).

RADIONICE 

 1. Geotehnički aspekti projektiranja nasutih brana, melioracijskih kanala i nasipa za obranu od poplava (Zagreb, 10.02. 2015.)
 1. Ocjena stanja i održavanje nasipa za zaštitu od poplava (Zagreb, 03.2015.)
 1. Primjena geosintetika u izgradnji nasipa za obranu od poplava- dosadašnja iskustva i današnja praksa (Zagreb, 27.10.2015.).
 1. Geotehnika od istraživanja do vještačenja (Opatija, 12.-14.06. 2014.)

OKRUGLI STOLOVI

 1. Uloga inženjerske geologij u geotehnici (Zagreb, 05.2013.)
 2. Parametri tala, stijena i stijenskih masa u geotehničkom projektiranju (Zagreb, 05 2014.)
 3. Prijedlog europske klasifikacije tla (Zagreb, 16.02.2015.)

predavanja

Ingrid Tomac: Mikromehanički aspekti modeliranja poboljšanih geotermalnih sustava (Zagreb 27.03 2013).

NONVEILLER LECTURE

 1. Nonveiller lecture

Kenji Ishihara: Characteristics of Landslides Induced by Earthquakes. (Opatija, 14.06.2013.).

 1. Nonveiller lecture

Mladen Vučetić: Utjecaj brzine smicanja na dinamičko i cikličko ponašanje tla i na parametre za odziv lokalnog tla pri potresu. (Zagreb, 21.05.2014.)

 1. Nonveiller lecture

Paul W. Mayne: GeoCharacterization by Seismic Piezocone in 2016 and Beyond. (Zagreb, 5.10.2016.)

HGD-ISSMGE

Roger Frank izabran je za predsjednika ISSMGE-a u periodu 2013-2017.

Vlasta Szavits Nossan imenovana je članom ISSMGE Glavnog odbora (ISSMGE Board) od 2014.

Vlasta Szavits Nossan sudjelovala je na ovim sastancima ISSMGE Boarda:

Goiania, Brazil, 12.09.2014.; Wellington, Novi Zeland, 23.02.2015.; Edinburg, Velika Britanija, 12.09.2015.; Phoenix, Arizona, SAD, 13.02.2016.; Kumasi, Gana, 11.08.2016.

Aktivno sudjelovanje članova HGD-a na ISSMGE konferencijama

18th International Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, Paris, 2013.

19th International Conference on Soil Mechanics and geotechnical Engineering, Seoul, 17-22 September 2017.

XVI European Conference for Soil Mechanics & Geotechnical Engineering

13th – 17th September 2015, EICC, Edinburgh (Geotechnical Engineering for Infrastructure and Development).

XV Danube-European Conference on Geotechnical Engineering) Wiena, 09.-11. September 2014.

Fifth International Young Geotechnical Engineers’ Conference 5iYGEC, Paris, 31.08-01.09.2013.

23rd European Young Geotechnical Engineers Conference, Barcelona, 02.-05.09. 2014

24th European Young Geotechnical Engineers Conference, Durham, UK, 11. i 12. rujna 2015.

25th European Young Geotechnical Engineers Conference, Sibiu (Hermannstadt), Rumunjska, 21. do 24. lipnja 2016.

Napomena: Navedene su samo konferencije za koje je selekciju članaka vršilo HGD.

Tehnički komiteti

 Igor Sokolić: TC207 Soil-Structure Interaction and Retaining Walls.

Vlasta Szavits Nossan: TC306 – Geo-Engineering Education.

Ingrid Tomac: TC 105 Geo-Mechanics from Micro to Macro i TC308 Energy Geotechnics.

 HGD-ISRM

Eda Freitas de Quadros, izabrana za predsjednicu ISRM-a (2015-2019).

Završio mandat Ivanu Vrkljanu kao potpredsjedniku ISRM-a (2011-2015).

Ivan Vrkljan sudjelovao na ovim sastancima ISRM Boarda: Stockholm, Švedska, 26.05.2012.; Salzburg, Austrija, 12.10.2012.; Wroclaw, Poljska, 21.09.2013.; Vigo, Španjolska, 27.05.2014.; Sapporo, Japan, 12.10.2014. ; Montreal, Kanada, 09.05.2015.

Predrag Miščević i Nataša Štambuk Cvitanović aktivno sudjeluju u radu ISRM komisije za meke stijene (Commission on Soft Rocks).

Sudjelovanje na ISRM kongresima

13th International ISRM Congress, Montreal, od 10-13. 05 2015.

Sastanak ISRM Boarda u Zagrebu

U Zagrebu održan sastanak ISRM Boarda 02.03.2016.

ISRM radionica

U Zagrebu je 03.03.2016. održana ISRM radionica na kojoj je registrirano 148 sudionika iz 26 zemalja sa svih kontinenata.

Rječnik englesko-hrvatski od 1000 riječi uskoro će biti objavljen na web stranici ISRM-a.

Napomena: Navedene su samo konferencije za koje je selekciju članaka vršilo HGD.

NAGRAĐENI ČLANOVI

Nagradu Kolos primili su:

2013.
Leo Matešić – za projekt temeljenja pet čeličnih rezervoara za skladištenje sirove nafte na terminalu JANAF-a u Sisku.

 2014.
Željko Arbanas za projekte sanacije tunela Kalvarija i osiguranja građevne jame Zagrad B u Rijeci.

Franjo Verić za životno djelo

2015.
Luka Sorić i Gordan Plepelić za Glavni građevinski i izvedbeni projekt zida od armiranog tla – Državna cesta D8 – Sveti Kuzam – Križišće.

2016.
Igor Sokolićza projekt Male hidroelektrane Ilovac na rijeci Kupi.

Ostale nagrade

Danijela Jurić-Kaćunić, primila je nagradu mladom znanstveniku “Vera Johanides” za 2013.

Goran Vlastelica dobio je u sklopu Hrvatskog graditeljskog foruma nagradu za najbolji doktorski rad u akademskoj godini 2014./2015.

Ivan Vrkljan primit će nagradu ISRM FELLOW o čemu je odluka donesena na sastanku ISRM Boarda koji je održan u Ürgüpu u Turskoj 28.08.2016.

OSTALO

 • Objavljen prvi broj Glasnika HGD-a.
 • Stručna ekskurzija na poplavljena područja u Istočnoj Slavoniji održana je 03.10.2014.
 • Intenziviran je rad na monografiji o prof. Nonveilleru.
 • Novi Statut HGD-a prihvaćen je u Gradskom uredu za opću upravu
 • Održan je 21 sastanak Upravnog odbora HGD-a
 • Za vođenje računovodstva HGD-a sklopljen je ugovor s tvrtkom N-RIF CENTAR d.o.o. početka 2015.

Predsjednik HGD-a

Ivan Vrkljan2012