SISAK 2023 Gosti predavači

Imamo čast i zadovoljstvo što je Predsjednik ISSMGE-a, dr.sc. Marc Ballouz prihvatio sudjelovati u konferenciji, i održati predavanje o geotehničkoj forenzici.

Imamo čast i zadovoljstvo i što je prof.dr.sc. Carlo G. Lai prihvatio sudjelovati u konferenciji i prikazati nama zanimljive rezultate više europskih projekata koje je vodio i vodi.

PRIJAVA SAŽETAKA >>>  GOSTI PREDAVAČI >>>  PROGRAM SAVJETOVANJA >>> ORGANIZACIJSKI ODBOR >>>  SAVJETODAVNI ODBOR >>>  ZNANSTVENI ODBOR >>>  LOKACIJA I SMJEŠTAJ >>>   VAŽNI DATUMI I PRIJAVE >>>   IZLOŽBA I SPONZORI >>>  KOTIZACIJA >>>  KONTAKT >>>