SISAK 2023 Članci, prezentacije, posteri, važni datumi i prijave

Prijave na savjetovanje >>>

Predložak za prezentaciju >>>
Predložak za poster >>>

Poziv >>>
Upute za pisanje članka po prihvaćenim sažetcima objavljene su ovdje:
pišete li članak na hrvatskom: Upute za pisanje članka >>>
pišete li članak na engleskom: Template >>>
Očekujemo da barem sažetak gotovog članka bude pisan na engleskom.
Članke, u obliku pripremljenom za tisak, očekujemo do 1.02.2023., na adresi sisak2023@gmail.com, a, nakon što budu recenzirani, objavit ćemo ih u tiskanom zborniku radova, kao i na ovim stranicama online.

PROGRAM  >>>  ZBORNIK RADOVA >>> FOTOGRAFIJE >>> SPONZORI >>> PODUPIRUĆE ORGANIZACIJE >>>  ORGANIZACIJSKI ODBOR >>>  SAVJETODAVNI ODBOR >>>  ZNANSTVENI ODBOR >>>  GOSTI PREDAVAČI >>>  LOKACIJA  >>>  VAŽNI DATUMI I PRIJAVE >>>  IZLOŽBA I SPONZORI >>>  KOTIZACIJA >>>  KONTAKT >>>