Varaždin 2016 ZBORNIK RADOVA – verzija online

varazdin_2016_cs4-02Zbornik radova objavljen je u tri verzije: kao knjiga (s nekoliko grešaka koje treba ispraviti >>>), kao CD, te, na ovoj stranici, online:

Budući da je Google, zbog sigurnosnih razloga, mijenjao neke linkove, moguće je da linkovi prema člancima nisu aktivni, ali članci se mogu naći ovdje:
Naslov konferencije, urednici, izdavač, grad, godina:
Geotehnički aspekti nestabilnosti građevina uzrokovanih prirodnim pojavama, Ur. Igor Sokolić i Sonja Zlatović, Hrvatsko geotehničko društvo, Varaždin, 2016
ISBN 978-953-95486-7-2

Naslovnica

Impressum

Uvod

Sadržaj

Pozvana predavanja

Floods – stability and failures of dykes 1
Heinz Brandl

Challenge of continuous spatio-temporal displacement monitoring in geotechnical engineering 13
Norikazu Shimizu

Application of satellite remote sensing to natural disaster management 25
Fusanori Miura, Tsuyoshi Eguchi

Potresno djelovanje i geotehnika 29
Tomislav Ivšić

Reprint članka profesora Nonveillera

Elementi sigurnosti nasipa za obranu od poplava 38
Ervin Nonveiller

Članci

Rekonstrukcija lijevoobalnog savskog nasipa na mjestu proboja nasipa u Rajevom Selu 47
Silvija Puljak, Ninoslav Tomljanović, Franjo Verić

Projektiranje i nadzor nad sanacijom obrambenih savskih nasipa kod sela Račinovci i Topola u županjskoj Posavini, oštećenih u poplavama 2014. godine 55
Ivan Mihaljević, Goran Grget, Marko Kaić

Istražni radovi na sanaciji nasipa u županjskoj Posavini 61
Ivan Pećina, Gordan Vrana, Hrvoje Ivoš, Bojan Despot, Renato Lisica

Tehničko promatranje nasutih brana u svrhu procjene i povećanja geotehničke stabilnosti 67
Lovorka Korica, Marko Kaić, Hrvoje Sastić

Metoda ugradnje vw mjerača pornih tlakova postupkom potpunog injektiranja 73
Ivan Galić, Igor Sokolić

Istraživanje i projektiranje za obnovu desnog nasipa rijeke Save između naselja Drnek – Suša 79
Ana Hršak, Zlatko Juriša, Mensur Mulabdić, Gordan Plepelić

Uloga geosintetika u nasipima za obranu od poplava 87
Jelena Kaluđer, Jelena Matijević, Krunoslav Minažek, Mensur Mulabdić

Određivanje koeficijenta interakcije geosintetičke trake i lomljenog kamena u pokusu izvlačenja 95
Karolina Gradiški, Krunoslav Minažek, Mensur Mulabdić, Predrag Kvasnička

Improving sealing efficiency and structural stability of dams and dykes by using geosynthetics 101
Janne-Kristin Pries, Lars Vollmert

Daljinsko opažanje upotrebom tls-a za potrebe analiza geomorfoloških procesa na padinama: primjeri s područja srednje Dalmacije 109
Goran Vlastelica, Predrag Miščević, Nataša Štambuk Cvitanović, Tihomir Biloš, Mijo Nikolić

Analiza pojavljivanja klizišta i odrona na području Grada Zagreba u razdoblju od 2012. do 2016. godine 115
Nina Pivčević, Miro Jukić

Prosječni trošak radova sanacije klizišta na području grada Zagreba 121
Lovro Dragić, Miro Jukić

Sinteza istražnih inženjerskogeoloških i geotehničkih radova i provedenih sanacijskih mjera na klizištu Črešnjevec (1982. – 2016.) 127
Marija Podbojec, Miro Jukić

Uloga geotehničkog katastra kod zahvata u prostoru na području Grada Zagreba 135
Elizabeta Tomašić, Goran Mazija

Detaljna inženjerskogeološka karta Podsljemenske urbanizirane zone Grada Zagreba 141
Jure Ofak, Laszlo Podolszki, Željko Miklin, Željko Sokolić

Rezultati ispitivanja posmične čvrstoće lapora iz podsljemenske zone 147
Ivana Dobrilović, Željko Miklin, Igor Sokolić, Petar Hrženjak

Kategorizacija klizišta na području općine Vogošća (bih) aktiviranih u svibnju 2014. 153
Željko Sokolić, Igor Sorić, Nikola Belić

Prognoza tehničko financijskih pokazatelja za nestabilne padine, korištenjem postojećih podataka i prospekcijom terena 161
Željko Miklin, Željko Sokolić, Laszlo Podolski, Jure Ofak

Klizišta u Aleji grada Bologne u Zagrebu 167
Zlatko Mihalinec, Jurica Škevin, Mladen Gizdavec, Krešimir Pavičić

Klizište Laz 10 na državnoj cesti dc29 173
Jurica Škevin, Zlatko Mihalinec, Vlatka Vuić Graffius, Frane Šimičević

Primjena in situ i geofizičkih metoda u istraživanju cestovnog klizišta 179
Stjepan Strelec, Mario Gazdek, Josip Mesec, Jasmin Jug, Davor Stanko

Primjena rezultata istraživanja za izradu prostornog modela klizišta ‘Krivaja’ 185
Kristijan Grabar, Stjepan Strelec, Josip Mesec, Miroslav Golub

Određivanje klizne plohe in situ pomoću dilatometarskog (dmt) ispitivanja (‘KD metoda’) 191
Miljenko Špiranec, Kristijan Grabar, Stjepan Strelec

Recurrence of large-scaled debris flows occurred in Hiroshima city, 2014 197
Hiroaki Matsugi, Motoyuki Suzuki, Kyoko Kagohara, Kazuyuki Sakaguchi

Slope stabilization using wire meshes large scale test 203
Vjekoslav Budimir, Armin Roduner

Monitoring Bahçecik landslide in Kocaeli using optical fibers 211
Arzu Arslan Kelam, Mustafa Kerem Koçkar, Haluk Akgün

Geotechnical and civil monitoring with distributed fiber optic sensors 217
Ivan Cottone

Occ urrence of slope failures and debris flow during the 2016 Kumamoto earthquake 223
Motoyuki Suzuki, Kyoko Kagohara, Kazuyuki Sakaguchi, Hiroaki Matsugi

Dynamic characterization of the foundation soil in the Enna area 229
Francesco Castelli, Valentina Lentini, Pier Luigi Raviolo

Ispitivanje ponašanja pijeska u troosnom uređaju 235
Jure Ofak, Sonja Zlatović, Igor Sokolić

Osiguranje građevne jame hotela Navis u Opatiji 241
Mirko Grošić, Damir Vidović, Davor Marušić, Ivan Volf

Zaštita pokosa od odrona pored trgovačkog centra lidl u Pazinu 247
Željko Lebo, Dalibor Gelo

Zaštita građevinske jame poslovne građevine RBA u Zagrebu 253
Željko Lebo, Krešo Ivandić

Geotehnički aspekti izgradnje šetnice na prirodnoj kosini od lesnog tla u Vukovaru 259
Jasmin Jug, Mladen Mikec, Ivan Golub, Alen Filipović

Analiza učinkovitosti prekrivnih sustava s aspekta smanjenja procjeđivanja kod sanacije i zatvaranja odlagališta ‘Diklo’ 265
Ivan Mališa, Davor Barać

Raspoložive ‘rezerve’ posmične otpornosti i stabilnosti kosina kod hidrojalovišta 271
Zoran Jovanov, Sead Abazi, Jovan Br. Papić, Igor Ljubenkov, Ivan Kraus

Geotechnical factors affecting the bearing capacity of blast furnace slag 277
Inci Develioglu, Hasan Firat Pulat

Istražni radovi na prostoru lng terminala 283
Leo Matešić, Renato Lisica, Aleksandar Toševski, Predrag Kvasnička

Silo centrifuge modeling – influence of gravity on granular flow 289
Olja Barbir, John Mathews

VARAŽDIN 2016 – 7. savjetovanje HGD 10-12.11.2016

SUORGANIZATORI >>   POZIV >>  PRIJAVA>>   MJESTO ODRŽAVANJA >>  PROGRAM >>  VAŽNI DATUMI >>  SPONZORI I IZLAGAČI >>  ORGANIZACIJSKI ODBOR >>  ZNANSTVENI ODBOR >>  KOTIZACIJA >>>  SMJEŠTAJ >>  KONTAKT >>  ODJECI U MEDIJIMA>>>  POTVRDE O SUDJELOVANJU >>>  NEKOLIKO FOTOGRAFIJA>>>  PREZENTACIJE >>>  ERRATA>>>  ANKETA>>>  ZBORNIK NA WEBU>>>