VARAŽDIN 1995

2. savjetovanje Društva,
Geotehnički problemi u urbanim sredinama,
održano je u Varaždinu, od 4. do 6.10.1995. 

Sadržaj zbornika radova i objavljeni radovi mogu se vidjeti ovdje >>>

Dr. sc. Davorin Kovačić prikupio je fotografije
i materijale s konferencije, slike se mogu vidjeti ovdje >>>,

naslovnica prikaza D Kovačića