GEOTEHNIČKI IZAZOVI U KRŠU

Poziv na 8. savjetovanje Hrvatskog geotehničkog društva i ISRM Specialized conference

Krš postavlja posebne izazove graditeljima i zato ovo savjetovanje želimo prije svega posvetiti kršu, iako primamo i članke s ostalim temama vezanima na geologiju, geotehniku, geotehničko inženjerstvo…

Posebno zanimljivim smatramo što je veliki Karl Terzaghi svoj bogati radni vijek započeo u hrvatskom kršu, u Gackom polju, prije upravo 110 godina. Njegovim prvim doprinosima, u ovom području, posvećujemo posebno predavanje. Zato je podnaslov savjetovanja

Karl Terzaghi i hrvatski krš prije 110 godina

Tema savjetovanja proizašla je iz cijelog niza novih životnih zahtjeva. Spomenimo samo neke. Širenjem naselja u podnožju visokih klifova razvila se potreba za kvalitetnom zaštitom od odrona blokova stijene. Potrebom za gradnjom garaža u urbanim sredinama, a kako bi se sačuvali vrijedni resursi na površini za druge namjene, obalni gradovi spuštaju se u podzemlje u područje okršene stijenske mase. Gradnja temelja velikih mostova i vijadukata za prometnice u obalnom pojasu stvara izazov za prenošenje koncentriranih opterećenja u okršenu stijensku masu karakteriziranu brojnim oslabljenjima (vrtače, kaverne, …). Potreba za gradnjom prometnica velikih brzina u obalnom pojasu Republike Hrvatske potencira iskope dugačkih tunela, što opet predstavlja zadiranje u područje krša.

Pod pokroviteljstvom International Society for Rock Mechanics and Rock Engineering (ISRM), ovu konferenciju organizira Hrvatsko geotehničko društvo, a Sveučilište u Splitu, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije je suorganizator.

Tijekom konferencije profesor Giovanni Barla održat će 17. predavanje u seriji Nonveiller Lecture.

Više podataka objavljuje se – i redovito obnavlja – u sljedećim rubrikama:

PRVA OBAVIJEST >>>  POZIV >>>  PRIJAVE I VAŽNI DATUMI >>>   PROGRAM KONFERENCIJE >>>  SPONZORI I IZLAGAČI >>>   ZNANSTVENI ODBOR >>>   ORGANIZACIJSKI ODBOR >>>  KOTIZACIJA>>>   SMJEŠTAJ >>>  PLAKAT >>>   KONTAKT >>>    TRANSFER >>>  ZANIMLJIVOSTI U OKOLINI >>>  FOTOGRAFIJE S KONFERENCIJE >>>  ZBORNIK RADOVA >>>