Eurokod 7

U Republici Hrvatskoj, u Hrvatskom zavodu za norme, donose se Eurokodovi u kojem obavezni dio čini

Eurokod 7, EN 1997  Geotehničko projektiranje.

Hrvatsko geotehničko društvo organizira radionice o primjeni Eurokoda 7, a o primjeni Eurokoda 7 pišu se materijali i drže predavanja u sklopu stručnog usavršavanja.

3. savjetovanje HGD u Hvaru 2002, posvećeno je Eurokodu.

Mnogi korisni podaci mogu se naći na

http://www.eurocode7.com/

Prof.dr.sc. Predrag Kvasnička prilaže Izvještaj o radu 28. sastanka CEN/TC 250/SC 7 (steering committee 7) u Madridu 

Leave a Reply