Okrugli stol

Na 19. Skupštini HGD-a koja je održana 26.11.2012. godine, predstavljen je plan aktivnosti u narednom četverogodišnjem periodu. U planu su se našli i skupovi na kojima će članovi društva i drugi zainteresirani, raspravljati o različitim aspektima geotehnike. Jedan od oblika rasprave je OKRUGLI STOL na kojima će se razgovarati o problemima koje naši članovi imaju. Temu okruglog stola može predložiti svaki član HGD-a a redakcijski odbor okruglog stola će organizirati skup i po potrebi uskladiti više sličnih prijedloga u jedan.

GEOTEHNIČKI OKRUGLI STOL