15. Nonveiller Lecture: profesor Atilla Ansal 25.10.2017.

Predavanje s naslovom
Seismic Microzonation and Earthquake Scenarios
25.10.2017. održao je
prof.dr.sc. Atilla ANSAL.

Više o profesoru Ansalu može se vidjeti ovdje,
korištene bilješke ovdje,
a snimak njegovog predavanje, skupa s uvodom i završetkom, ovdje,
ili, upravo samo snimka predavanja ovdje
Pri tome snimka cijelog događanja predavanja sadrži otvaranje, dr.sc. Igor Sokolić,
4:08 pozdrav prodekanice Fakulteta RGN,
6:54 dr.sc. Igor Sokolić o profesoru Ervinu Nonveilleru, u čiju čast se održavaju Nonveiller Lectures
13:42 dr.sc. Sonja Zlatović o temi i o profesoru Atilli Ansalu (prezentacija )
19:28 prof.dr.sc. Atilla Ansal
56:08 pitanja i odgovori,
1:04:06 predstavljanje European Association for Earthquake Engineering (prezentacija)

Profesor Atilla Ansal, (short cv >>>), predsjednik je EUROPEAN ASSOCIATION FOR EARTHQUAKE ENGINEERING, http://www.eaee.org/,

također i urednik serije knjiga GEOTECHNICAL, GEOLOGICAL AND EARTHQUAKE ENGINEERING, Springer, http://www.eaee.org/book-serieshttp://www.springer.com/series/6011

i glavni urednik BULLETIN OF EARTHQUAKE ENGINEERING, http://www.eaee.org/bulletin-of-earthquake-engineering.

Ovdje se može preuzeti plakat >>>>

Ovdje se može preuzeti letak >>>>