Hvar 2002 OBJAVLJENI RADOVI

3. savjetovanje Društva
(tada Hrvatske udruge za mehaniku tla i geotehničko inženjerstvo, v. >>>)
Geotehnika kroz EUROCODE 7
održano je  u Hvaru od 02. do 05.10.2002.

Objavljeni radovi mogu se vidjeti ovdje >>>, a sadržaj je u nastavku:

Naslovnica

Sadržaj

Pozivna predavanja 1
Brandl H., Blovsky S.
Protective barriers against rockfall 3
Frank R.
Present state of development of Eurocode 7 – Geotechnical Design …… 17
Zima, S.
Nacionalna normizacija i njezina uloga u tehničkom usklađivanju s Europom 31
Mecsi J.
Regulation of Geotechnical Work in Hungary According to Eurocode 7 47
Vanicek I.
Limit State Approach to the Reinforced Soils 59
Majes, B., Petkovšek, A., Logar J.
Landslide Stože pod Mangartom  67
Marchetti S., Monaco P, Totani G. & Calabrese M.7
The Flat Dilatometer Test (DMT) in soil investigations, A Report by the ISSMGE Committee TC16 79
Gucunski N., Maher A.
In situ nondestructive evaluation and monitoring of pavements 121
M. Dolezalova
Motorway embankment on soft subsoil – factor of safety calculation using numerical methods 137

TEMA 1
Primjena Eurocode-a u Hrvatskoj 147
Čorko D., Čagalj M., Kovačić D.
Osvrt na neke odredbe EN 12715 – izvođenje specijalnih geotehničkih radova – injektiranje 149
Hrženjak P, Vujec S., Kvasnička P., Braun K.
Primjena Eurokoda 7 u postupcima analiza stabilnosti kosina 157
Kovačić D.
Europske norme za izvođenje geotehničkih radova 167
Mulabdić M., Sesar S., Vrkljan I., Kavur B.
Ispitivanje tla i stijena prema Eurocode 7 177
Štambuk-Cvitanović N.
Primjena europskih normi u geotehničkoj laboratorijskoj praksi – promjene u radu laboratorija 189
Szavits-Nossan A., Stanić B.
Geotehničko projektiranje prema Eurokodu 7 199
Žlender B., Macuh B.
Analiza podpornih konstrukcij po standardu EN 1997-1 209

TEMA 2
Geotehnika u infrastrukturi  223
Bradvica I.
Vodonepropusnost miješanih materijala u geomehanici 225
Čorko D., Šteger Z., Leko I.
Radovi sanacije temeljnog tla “Starog Mosta” u Mostaru 231
Dujmić N., Bojanić D., Barčot D.
Kritički osvrt na rezultate geotehničkih istraživanja nakon izvedbe hidrotehničkog tunela Stupe kod Splita 239
Glavaš T, Mulabdić M., Mračkovski D.
Značaj pokusa izvlačenja za konstrukcije od armiranog tla 247
Hadžić E., Langof Z., Milašinović Z.
Interventne preventivne mjere na sanaciji klizišta 257
Kovačić D., Drenšk.i K., Mesek Z., Uzelac B., Čorko D., Čorko D.
Most Dubrovnik – trajna geotehnička sidra 265
Langof Z., Škacan B., Leko I., Raguž N., Hađiosmanović L., Šteger Z.
Izvedbeni projekt sanacije nasipa željezničke pruge – Bobanovo vrelo …. 275
Langof Z., Talić Z.
Prilog racionalizaciji sustava za sanaciju klizišta kod prometnica ….. 281
Lebo Ž., Jašarević I. ,
Postupak sanacije klizišta “Cukovići” u Zagrebu 287
Marić B., Kvasnička P., Radaljac D., Škacan B., Tomac I.
Potporni zid za zaštitu iskopa kao mješoviti sustav geotehničkih sidara i čavlanog tla 297
Matešić L., Szavitz-Nossan A.
Troosno smicanje od vrlo malih deformacija do sloma 307
Matković I., Vrkljan M.
Problemi i rizici kod temeljenja u krškim područjima 313
Mihalić S., Kvasnička P., Jurak V
Identifikacija i opis stijena i tala u geotehnici 321
Miščević P.
Primjena indeksa rastrošbe (“slake durability index”) na laporu kao primjeru meke stijene 333
Mračkovski D., Mulabdić M., Glavaš T.
Određivanje trajnosti geosintetika – značaj i stanje u praksi 341
Muhovec I., Soldo B.
Analiza osnovnih geostatičkih odnosa pri ispitivanju tla probnom pločom 351
Reić B., Škacan B.
Osiguranje padine ispod upornjaka mosta preko Rijeke dubrovačke – prikaz izvođenja trajnih geotehničkih sidara 363
Sokolić Ž., Lončar A., Vukadinović B.
Tehnička rješenja primijenjena na sanaciji četiri nestabilne lokacije na hrvatskim željeznicama 371
Stanić B., Kovačević M., Gjetvaj V.
Konstrukcije od armiranog tla na autocesti Zagreb-Rijeka 381
Szavits-Nossan A., Kovačević M., Szavits-Nossan V.
Predviđanje i mjerenje deformacije konstrukcije i temeljnog tla … 395
Šestanović S.
Značenje suvremene inženjerskogeološke karte u geotehničkim istraživanjima 407
Šilhard V., Verić F, Ivšić T.
Zaštita duboke građevne jame za centar “Branimir” 415
Šilhard V., Ivšić T., Kovačević M.
Praćenje pomaka dijafragme i okolnih zgrada tijekom iskopa duboke građevne jame u Zagrebu 423

TEMA 3
Geotehnika u zaštiti okoliša 431
TEMA 4
Geotehnički zahvati u kršu i priobalju 431
Benac Č., Andrić M., Crmarić R.
Primjena modernih metoda u geotehničkom istraživanju jadranskog podmorja 433
Kovačević Zelić B., Znidarčić D., Kovačić D.
Osobine bentonitnih tepiha iskazane u nekim laboratorijskim pokusima 441
Kralj N., Sokolić N.
Ispitivanja zagađenosti tla i podzemne vode na području grada Zagreba 451
Ruje Bonacci T.
Geotehnička svojstva zapadnog dijela otoka 459