Author Archives: Sonja Zlatović

Poslijediplomski studij u Tokiju * Geotechnical and Geoenvironmental Engineering

Život u Japanu, a posebno u Tokiju, nudi nebrojene mogućnosti za rad, razvoj, učenje, dodir s drugim kulturama, i može biti izuzetno sretan i uspješan. Studente koji će diplomirati do kraja rujna sljedeće godine,  ili mlade inženjere koji su već … finish reading Poslijediplomski studij u Tokiju * Geotechnical and Geoenvironmental Engineering

Posted in edukacija, stipendija za doktorat, stipendija za MS | Comments Off on Poslijediplomski studij u Tokiju * Geotechnical and Geoenvironmental Engineering

18-ta epizoda ISSMGE Interactive Technical Talk: Geo-engineering Education (TC306)

18. epizoda International Interactive Technical Talk, ovog puta s podrškom TC306 ISSMGE-a, bavi se edukacijom u području geo-inženjerstva.

Posted in edukacija, ISSMGE | Comments Off on 18-ta epizoda ISSMGE Interactive Technical Talk: Geo-engineering Education (TC306)

Čestitke inženjeru Daliboru Ružiću, dobitniku KOLOS-a za geotehniku

 

Posted in -, HKIG, Hrvatska komora inženjera građevinarstva | Comments Off on Čestitke inženjeru Daliboru Ružiću, dobitniku KOLOS-a za geotehniku

jedno klizište – video

Posted in - | Comments Off on jedno klizište – video

19.6. promocija sveučilišnog udžbenika “Geotehnička i geofizička terenska istraživanja”

Promocija će se održati 19.6.2024. u 13 sati na Geotehničkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, u Velikoj predavaoni, Hallerova aleja 7, Varaždin. Zainteresirani su zamoljeni da se najave do 12.6. na adresu prvog autora: sstrelec@gfv.hr.

Posted in dobili smo poziv za naše članove, edukacija, literatura | Comments Off on 19.6. promocija sveučilišnog udžbenika “Geotehnička i geofizička terenska istraživanja”

6. i 7. lipnja webinar o 3D/2D paketu računalnih programa MIDAS

Poziv na webinar: https://www.hgd-cgs.hr/wp-content/uploads/2024/06/MIDAS-IT-EUROPE-has-collaborated-with-various-European-Civil-Engineering-experts-and-users.pdf Program i registracija: https://hubs.ly/Q02wFB3F0] Pregled ovog zanimljivog računalnog paketa, kao i free-trial, može se vidjeti ovdje: https://www.midasbridge.com/en/civil/overview#none

Posted in edukacija | Comments Off on 6. i 7. lipnja webinar o 3D/2D paketu računalnih programa MIDAS

5. lipnja Workshop “Laboratory elementary testing for soil under climatic changes”

Tehnički odbor ISSMGE-a koji se bavi utjecajima klime na ponašanje geomaterijala, tj. ISSMGE TC202’s Task Force No. 6 (Climatic Effects on Geomaterial Behaviour) poziva na prvi International Workshop on “Laboratory elementary testing for soil under climatic changes.” Prezenteri su, između … finish reading 5. lipnja Workshop “Laboratory elementary testing for soil under climatic changes”

Posted in ISSMGE | Comments Off on 5. lipnja Workshop “Laboratory elementary testing for soil under climatic changes”

ISSMGE IIT Episode 17: Geotechnical BIM and Digital Twins (TC222)

Posted in - | Comments Off on ISSMGE IIT Episode 17: Geotechnical BIM and Digital Twins (TC222)

12. međunarodna konferencija o podlokavanju i eroziji * 12th International Conference on Scour and Erosion * ICSE2025

Međunarodna konferencija o podlokavanju i eroziji, 12th International Conference on Scour and Erosion (ICSE) održat će se 4.-7. 11. 2025. u gradu Chongqing u Kini, s osnovnom temom Advancement of Scour and Erosion for sustainable development. https://icse12.cqjtu.edu.cn/

Posted in ISSMGE | Comments Off on 12. međunarodna konferencija o podlokavanju i eroziji * 12th International Conference on Scour and Erosion * ICSE2025

EU Mission “A Soil Deal for Europe” – Open calls

Slijedeći EU Mission “A Soil Deal for Europe”, https://research-and-innovation.ec.europa.eu/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe/eu-missions-horizon-europe/soil-deal-europe_en projekt koji se u sklopu okvira HORIZON bavi zaštitom tla NATIOONS financiran u sklopu HORIZON-MISS-2021-SOIL-02 call, koji vodi Aarhus University (Denmark), poziva na sudjelovanje: https://www.nati00ns.eu/ Prvi sljedeći događaj je 12.6.2024. na … finish reading EU Mission “A Soil Deal for Europe” – Open calls

Posted in dobili smo poziv za naše članove | Comments Off on EU Mission “A Soil Deal for Europe” – Open calls