Ne znate kako pisati svoju titulu?

U veljači 2015. godine, aktualni su akademski i stručni nazivi koji se mogu naći na adresama u nastavku. Ovdje su navedeni

  1. odgovarajući zakon i dopune i promjene
  2. akademski, potom stručni nazivi i kratice prema studiju i visokom učilištu – najbolje se to ipak vidi u vlastitoj diplomi.
1. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju

Narodne novine br.: 118
26.10.2012.
2. Zakon o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju

Narodne novine br.: 107
19.10.2007.
3. Zakon o stručnim nazivima i akademskim stupnjevima

Narodne novine br.: 128
30.11.1999.


AKADEMSKI NAZIVI I KRATICE

1. Izmjene i dopune Popisa akademskih naziva i akademskih stupnjeva te njihovih kratica

Narodne novine br.: 144
04.12.2013.
2. Izmjene i dopune Popisa akademskih naziva i akademskih stupnjeva te njihovih kratica

Narodne novine br.: 61
01.06.2012.
3. Dopuna popisa akademskih naziva i akademskih stupnjeva te njihovih kratica

Narodne novine br.: 88
27.07.2011.
4. Popis akademskih naziva i akademskih stupnjeva te njihovih kratica

Narodne novine br.: 87
21.07.2009.

STRUČNI NAZIVI I KRATICE

1. Izmjene i dopune Popisa stručnih naziva i njihovih kratica

Narodne novine br.: 144
04.12.2013.
2. Dopuna Popisa stručnih naziva i njihovih kratica

Narodne novine br.: 61
01.06.2012.
3. Dopuna popisa odgovarajućih stručnih naziva i njihovih kratica s kojima se izjednačava stručni naziv stečen završetkom stručnoga dodiplomskog studija u trajanju kraćem od tri godine

Narodne novine br.: 88
27.07.2011.
4. Dopuna popisa stručnih naziva i njihovih kratica

Narodne novine br.: 88
27.07.2011.
5. Popis stručnih naziva i njihovih kratica

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_07_87_2139.html

Narodne novine br.: 87
21.07.2009.
6. Dopuna popisa odgovarajućih stručnih naziva i njihovih kratica s kojima se izjednačava stručni nazva stečen završetkom stručnog dodiplomskog studija u trajanju kraćem od tri godine

Narodne novine br.: 87
21.07.2009.
7. Popis stručnih naziva i njihovih kratica

Narodne novine br.: 45
18.04.2008.