Sudjelovali naši članovi

Rekonstrukcije, sanacije i ojačanja u geotehničkom inženjerstvu

naslov je seminara održanog 18. ožujka 2011.,

koji je organizirao DGIZ (kao što to već decenijama čini), a tajnik seminara i predavači su bili članovi HGD.

 

 

Pozivamo prijavu ovdje neobjavljenih radionica na adresu webHGD@gmail.com

ili ih, jednostavnije, objavite koristeći opciju komentara.

Leave a Reply