Hidroelektrana Zakučac

Stjepan REŠTAROVIĆ. Hidroenergetsko rješenje područja Cetine i kraških polja. Građevinar 8 (1956) 1 str. 12-25

Stjepan REŠTAROVIĆ. Hidroelektrana Split na Cetini. Građevinar 9 (1957) 6 str. 133-140

Stjepan REŠTAROVIĆ, Branko ZLATOVIĆ. O presjeku tlačnih tunela. Građevinar 10 (1958) 8 str. 237-240

Josip RUMENOVIĆ. Građenje vertikalnih tlačnih cjevovoda HE Split. Građevinar 13 (1961) 2 str. 222-235

Josip RUMENOVIĆ. Iskop tunela u punom profilu u lošim tunelskim materijalima doline Gata na HE Split. Građevinar 13 (1961) 11

Branko ZLATOVIĆ. 10 godina akumulacije Prančevići u kršu. Građevinar 22 (1979) 10 str. 331-336

Branko ZLATOVIĆ. Primjena podataka o elastičnosti stijene pri izgradnji tunela. Građevinar  23 (1980) 10 str. 320-324

Branko ZLATOVIĆ. Evakuacija voda za vrijeme gradnje HE Đale. Građevinar 34 (1982) 2 str. 53-56